Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10 >> Lịch Sử >>  || 
102 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Ác-crai-tơ đã chế tạo ra máy kéo sợi trên cơ sở sử dụng nguồn năng lượng nào?
A. Năng lượng mặt trời.
B. Sức nước.
C. Năng lượng thủy triều.
D. Sức gió.

Demo

Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông - Nguyên đến cùng, trên cánh tay của quân dân nhà Trần đã khắc dòng chữ gì?
A. Thề không đội trời chung với giặc Mông - Nguyên.
B. Sát Thát.
C. Hào khí Đông A.
D. Nếu gặp giặc Mông - Nguyên, phải liều chết mà đánh.

Demo

Tìm kiến thức ăn ở thị tộc là ai?
A. Cả thị tộc
B. Những người phụ nữ
C. Những người lớn tuổi
D. Tù trưởng và những người thân cận.

Demo

Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là:
A. Biết chế tạo công cụ bằng sắt
B. Biết giữ nước để dùng lâu ngày
C. Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa
D. Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông.

Demo

Lê-nin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia Lửa nhằm :
A. Truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga
B. Đoàn kết giai cấp công nhân và nông dân
C. Đoàn kết giai cấp công nhân Nga với công nhân quốc tế.
D. Cả a,b,c.

Demo

Quốc tế thứ hai ra đời trong hoàn cảnh:
A. Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ
B. Sự thành lập các tổ chức có khuynh hướng tiến bộ cách mạng của giai cấp công nhân.
C. Quốc tế thứ nhất đã giải tán.
D. Cả a,b,c.

Demo

Ngày 28-9-1864 Quốc tế thứ nhất được thành lập ở :
A. Đức
B. Ý
C. Anh
D. Pháp

Demo

Et-mơn Các-rai-tơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả gì ?
A . Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết
B . Năng suất của thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt tay
C . Lao động bằng tay dần dần được thay thế bằng máy móc
D . Khởi đầu quá trình công nghiệp hoá nước Anh

Demo

Trào lưu triết học ánh sáng đối với xã hội Pháp thế kỷ XVIII :
A. Là những tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản Pháp
B. Thể hiện tư tưởng dân chủ tư sản,phê phán chế độ phong kiến lạc hậu với những giáo lý lỗi thời
C. Thể hiện cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng,phản ảnh các mâu thuẫn xã hội đương thời,dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ
D. Không chỉ phê phán chế độ phong kiến,mà còn 

Demo

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới và bảo vệ quyền lợi các nước tư bản đã có chính sách gì ?
A.Thành lập liên minh quân sự
B.Thành lập hội quốc liên
C.Tăng cường hợp tác để giải quyết những bất đồng
D.Thành lập liên minh kinh tế- chính trị

      2    3    4    5   ...  11    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 10 - Bài 27
Lịch sử lớp 10 - Bài 90
Lịch sử lớp 10 - Bài 29
Lịch sử lớp 10 - Bài 32
Lịch sử lớp 10 - Bài 26
Lịch sử lớp 10 - Bài 95
Lịch sử lớp 10 - Bài 34
Lịch sử lớp 10 - Bài 28
Lịch sử lớp 10 - Bài 19
Lịch sử lớp 10 - Bài 24
Lịch sử lớp 10 - Bài 18
Lịch sử lớp 10 - Bài 35
Lịch sử lớp 10 - Bài 51
Lịch sử lớp 10 - Bài 93
Lịch sử lớp 10 - Bài 94
Lịch sử lớp 10 - Bài 15
Lịch sử lớp 10 - Bài 37
Lịch sử lớp 10 - Bài 25
Lịch sử lớp 10 - Bài 20
Lịch sử lớp 10 - Bài 101
Đề Xuất
Lịch sử lớp 10 - Bài 86
Lịch sử lớp 10 - Bài 73
Lịch sử lớp 10 - Bài 32
Lịch sử lớp 10 - Bài 39
Lịch sử lớp 10 - Bài 38
Lịch sử lớp 10 - Bài 52
Lịch sử lớp 10 - Bài 35
Lịch sử lớp 10 - Bài 53
Lịch sử lớp 10 - Bài 88
Lịch sử lớp 10 - Bài 100
Lịch sử lớp 10 - Bài 44
Lịch sử lớp 10 - Bài 64
Lịch sử lớp 10 - Bài 14
Lịch sử lớp 10 - Bài 20
Lịch sử lớp 10 - Bài 62
Lịch sử lớp 10 - Bài 101
Lịch sử lớp 10 - Bài 40
Lịch sử lớp 10 - Bài 72
Lịch sử lớp 10 - Bài 60
Lịch sử lớp 10 - Bài 47
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters