Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
26 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 3.
Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như trước khi in ra giấy ta phải xem trước, vậy để xem trước văn bản cần in, ta phải làm gì; muốn hiển thị thước để định dạng

Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như tạo định dạng khổ giấy mặc nhiên là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2003, chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa

Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như gạch dưới mỗi từ một nét đơn, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản..

Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác ta làm như thế nào, trong Winword, để mở một tài liệu đã được so̐

Demo

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện như thế nào; trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ gì; để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo là gì; tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn....

Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện như thế nào....

    Đến trang:   Left    1    2  
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters