Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
26 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Để thao tác đưa con trỏ đến ô tiếp trong ô bảng biểu, ta dùng phím: a/ Ctrl b/ Tab c/ Shift d/ Ctrl + Tab Trong phương pháp tính toán trong Word, ta tiến hành Vào Table Tools -> chọn Layout -> chọn Formula. Chức năng của Formula là: a/ Định dạng kiểu kết quả hiển thị. b/ Gõ lệnh thực hiện tính toán. c/ Lựa chọn hàm. d/ Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.

Demo

Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert ->Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Shift cell Down có tác dụng: a/ Chèn thêm một ô về phía dưới vị trí con trỏ. b/ Chèn thêm một dòng về phía trên vị trí con trỏ c/ Chèn một ô về phía phải vị trí con trỏ. d/ Chèn thêm một cột về phía trái vị trí con trỏ..... Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert ->Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Insert entire Column có tác dụng gì....

Demo

Tổ hợp phím Ctrl + G có tác dụng bật chức năng: a/ Tìm kiếm nhanh trong văn bản b/ Truy cập nhanh tới một trang văn bản c/ Thay thế dữ liệu d/ Sao chép dữ liệu Để chèn một Clip Art vào trong văn bản, ta thực hiện: a/ Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Insert -> chọn Clip Art b/ Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ View -> chọn Clip Art c/ Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Page Layout-> chọn Clip Art d/ Tất cả đều sai

Demo

Để chèn kí tự đặc biệt (Symbol ) vào văn bản, ta thực hiện: a/ Chọn View -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Close. b/ Chọn View -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Open c/ Chọn Insert -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Close. d/ Chọn Insert -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Open Định dạng Bullets and Numbering có tác dụng gì? a/ Chèn các ký tự không có trên bàn phím. b/ Căn lề trái, lề phải một đoạn văn bản.....

Demo

Trong word 2007, phím tắt Ctrl + 1 có chức năng: a/ Hủy bỏ thao tác vừa chọn b/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là 1.5 c/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là một ( Single). d/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là hai ( Double )...... Trong word 2007, phím tắt Ctrl + 2 có chức năng: a/ Hủy bỏ thao tác vừa chọn b/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là 1.5 c/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là một ( Single). d/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là hai ( Double ). ....

Demo

Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng: a/ Căn giữa b/ Chữ gạch chân c/ Chữ nghiêng d/ Chữ đậm.... Trong word 2007, Paragraph có chức năng gì? a/ Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng b/ Mở hộp thoại định dạng Font chữ. c/ Điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, các dòng trên văn bản. d/ Gạch chân dưới chân các ký tự .....

Demo

Chương trình soạn thảo Microsoft Word là một phần mền thuộc bộ chương trình Microsoft Office nổi tiềng của hãng Microsoft. Đây là chương trình soạn thảo trực quan, có giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng. Với nhiều tính năng mạnh mẽ, Microsoft Word 2007 thực sự là một công cụ soạn thảo chuyên nghiệp không thể thiếu trong các ứng dụng văn phòng.....

Demo

Thanh thực đơn Add-ins có chức năng: a/Làm việc với hiển thị màn hình. b/Thiết kế và mở rộng. c/ Thanh công cụ trộn thư. d/ Các ứng dụng bổ trợ..... Thanh thực đơn Developer có chức năng: a/Làm việc với hiển thị màn hình. b/Thiết kế và mở rộng. c/Thanh công cụ trộn thư. d/Các ứng dụng bổ trợ......

Demo

Chương trình soạn thảo Microsoft Word là một phần mền thuộc bộ chương trình Microsoft Office nổi tiềng của hãng Microsoft. Đây là chương trình soạn thảo trực quan, có giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng. Với nhiều tính năng mạnh mẽ, Microsoft Word2007 thực sự là một công cụ soạn thảo chuyên nghiệp không thể thiếu trong các ứng dụng văn phòng..... Ở bài trắc nghiệm chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố thêm một số kiến thức căn bản trong Microsoft Word 2007....

Demo

Chương trình soạn thảo Microsoft Word là một phần mền thuộc bộ chương trình Microsoft Office nổi tiềng của hãng Microsoft. Đây là chương trình soạn thảo trực quan, có giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng. Với nhiều tính năng mạnh mẽ, Microsoft Word2007 thực sự là một công cụ soạn thảo chuyên nghiệp không thể thiếu trong các ứng dụng văn phòng.....

    2    3    Right  
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters