WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:04:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tỷ lệ duy trì khách hàng của bạn đo loại khách hàng của bạn:
  A - 
Khách hàng mới
  B - 
Bạn bè
  C - 
Khách hàng hiện có
  D - 
Khách hàng hàng năm
2-
Cuộc hẹn khách hàng diễn ra trong cùng một ngày vào cùng một thời gian được gọi là:
  A - 
Kỳ thăm trở lại
  B - 
Cuộc hẹn dừng
  C - 
Yêu cầu đặt trước
  D - 
Cuộc hẹn theo giờ
3-
Việc xếp lịch trước là một cách tốt để:
  A - 
Lên kế hoạch cho ngày nghỉ
  B - 
Xây dựng một nhóm khách hàng ổn định
  C - 
Lên kế hoạch ngân quỹ
  D - 
Đặt hàng vật tư
4-
Khi một khách hàng sắp xếp một cuộc hẹn khách, đưa cho họ "thẻ nhắc" bằng cách viết ngày và giờ trên:
  A - 
Giấy thấm vết xước
  B - 
Thẻ cỡ 3" x 5"
  C - 
Danh thiếp
  D - 
Các tờ giấy nhắc màu hồng
5-
Bạn sẽ thành công trong việc chào bán gợi ý khi bạn có thể khớp các dịch vụ và sản phẩm với những điều sau đây của khách hàng của mình:
  A - 
Các nhu cầu và mong muốn
  B - 
Ngân quỹ
  C - 
Quần áo
  D - 
Kiểu tóc
6-
Việc gợi ý các sản phẩm và dịch vụ để khách hàng mua được gọi là:
  A - 
Thúc đẩy
  B - 
Việc bán lẻ
  C - 
Dịch vụ cuối cùng
  D - 
Việc chào bán gợi ý
7-
Khi một khách hàng quyết định mua một sản phẩm hay dịch vụ, bạn đã:
  A - 
Kết thúc việc bán hàng
  B - 
Khôn hơn họ
  C - 
Làm hài lòng chủ
  D - 
Vận động họ một cách thành công
8-
Khi một khách hàng có các phản đối giá trị với một sản phẩm, dịch vụ bạn nên:
  A - 
Bước đi
  B - 
Gợi ý một lựa chọn khác
  C - 
Nổi giận
  D - 
Từ chối phục vụ họ
9-
Sự phản đối của khách hàng nên được trả lời:
  A - 
Bằng cách nói nhanh
  B - 
Một cách khiếm nhã
  C - 
Một cách trung thực và vui vẻ
  D - 
Với sự mỉa mai
10-
Nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi của một khách hàng bạn:
  A - 
Làm ra vẻ trả lời
  B - 
Thay đổi đề tài
  C - 
Giới thiệu chúng đến một kỹ thuật viên khác
  D - 
Tự nguyện tìm cách trả lời
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 64
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 20
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 06
Móng Gel
Đề Kiểm Tra Nails - 20
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 01
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 113
Đề Kiểm Tra Nails - 11
Đề Kiểm Tra Nails - 15
Đề Kiểm Tra Nails - 18
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 01
Đề Kiểm Tra Nails - 19
Đề Kiểm Tra Nails - 17
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 04
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 05
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 02
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 26
Đề Kiểm Tra Nails - 13
Đề Xuất
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 92
Đề Kiểm Tra Nails - 16
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 51
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 36
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 105
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 23
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 60
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 18
Móng Bột Acrylic - 03
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 45
Đề Kiểm Tra Nails - 04
Làm Vệ Sinh Và Tẩy Uế Các Mùi - 02
Móng Bột Acrylic - 04
Đề Kiểm Tra Nails - 20
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 03
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 57
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 66
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters