Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9 >> Sinh Học >>  ||   Đề Thi  
21 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong chu kì tế bào , NST tự nhân đôi ở: A. Kì trung gian B. Kì đầu C. Kì giữa D. Kì sau Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là: A. Sự phân chia đồng đều chất tế bào cho hai tế bào con B. Sự phân chia đồng đều nhân cho hai tế bào con C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về hai tế bào con D. Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang hai tế bào con NST giới tính có ở những loại tế bào nào? A. Tế bào sinh dưỡng B. Tế bào sinh dục C. Tế bào phôi D. Cả a,b,c....

Demo

Trong phép lai giữa 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng, khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản thì kết luận nào sau đây là đúng: A. F1 đồng tính trung gian B. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 C. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 D. F2 có tỉ lệ kiểu hình (3:1)2 Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả: A. A = X, G = T C. A – G = X – T B. A + G = T + X D. A + T = G + X mARN là kí hiệu của phân tử : A. các loại ARN.....

Demo

Điền các từ (tương phản, tỉ lệ, thuần chủng, phân li) vào các chỗ trống cho thích hợp: Khi lai hai bố mẹ . . . . (1). . . . khác nhau về một cặp tính trạng . . . . (2) . . . . thì F1 đồng tính về tính trạngcủa bố hoặc mẹ, còn F2 có sự . . . . (3) . . . . tính trạng theo . . . . (4) . . . . trung bình 3 trội:1lặn.....

Demo

NST thường NST giới tính a- Chủ yếu mang gen qui định giới tính của cơ thể. b- Chỉ mang gen qui định tính trạng thường của cơ thể. c- Luôn luôn tồn tại thành cặp tương đồng. d- Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội. e- Thường tồn tại với một số cặp lớn hơn 1 trong tế bào lưỡng bội. g- Tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY).....

Demo

Tài nguyên thiên nhiên là một nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống. Các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật và rừng … Những tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt gọi là tài nguyên tái sinh. Những tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi gọi là tài nguyên không tái sinh.... Biến dị tổ hợp là biến dị l

Demo

Ở trẻ sơ sinh nói chung, số lượng bé trai sinh ra ít hơn số lượng bé gái. Ở tuổi trưởng thành, nhìn chung số lượng nam và nữ bằng nhau....... Các nhân tố sinh thái vô sinh và các nhân tố sinh thái hữu sinh luôn luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi . Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những thay đổi của ngoại cảnh. Số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định mặc dù môi trường thay đổi như thế nào. Sinh vật qua qu&

Demo

Độ ẩm không khí và đất ảnh hưởng không nhiều đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Cây sống nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng (dưới tán rừng, trong hang đá, …) có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển. Cây sống nơi khô hạn có cơ thể mong nước hoặc lá và thân cây tiêu giảm, lá biến thành gai. Trong điều kiện khô hạn, lớp da trần của ếch nhái trưởng thành làm cho cơ thể chúng mất nước nhanh chóng.... Mỗi sinh vật sống trong môi trường

Demo

Để gây đột biến ở vật nuôi, có thể cho hoá chất tác động vào các tế bào tim, não, … Khi thấm vào mô đang phân bào, côxisin cản trở sự hình thành thoi vô sắc, làm cho NST không phân li tạo ra thể đa bội..... Chọn lọc cá thể vừa chọn lọc được kiểu hình vừa kiểm tra được kiểu gen, nhưng phải công phu và chặt chẽ. Phương pháp chọn lọc hàng loạt cũng được áp dụng trên vật nuôi và đã tạo ra những giống có năng suất cao (thịt, trứng, sữa, …). Chọn lọc

Demo

1- Tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN là : A = T , G = X nên A+G = T+X 2- Cấu tạo đặc thù của ADN được xác định bỡi số lượng các nuclêôtit 3- AND là đại lượng phân tử gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân. 4- Các nuclêôtit (A,U,G,X) trong ADN liên kết với nhau theo chiều dọc..... 1- Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dẫn đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, mô và cơ quan … 2- Đa bội thể là thể dị hợp nên có sức sống cao hơn bố m&

Demo

Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thì: 1- Sự phân li của tính trạng này không phụ thuộc vào tính trạng khác. 2- F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 3- F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. 4- F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 .....

      2    3    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 20
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 18
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 13
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 06
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 13
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 06
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 20
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 05
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 18
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 12
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters