Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10 >> Địa Lý >>  || 
79 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Ảnh hưởng của con người đến sự phân bố sinh vật không phải ở chỗ:
a. Mở rộng hay thu hẹp vùng phân bố cây trồng, vật nuôi.
b. Con người cũng là một thành phần của tự nhiên.
c. Gây nên sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật.
d. Thu hẹp diện tích rừng tự nhiên.

Demo

Độ phì của đất là:
a. Khả năng cung cấp nước cho thực vật sinh trưởng và phát triển.
b. Khả năng cung cấp nhiệt, khí cho thực vật sinh trưởng và phát triển.
c. Khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.
d. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

Demo

So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và kiểu khí hậu cận nhiệt đới đại trung hải, ta thấy:
a. 2 kiểu đều có nhiệt độ trung bình năm khá cao.
b. 2 kiểu đều có một mùa mưa và một mùa khô.
c. Nhiệt đới gió mùa mưa mùa hạ, cận nhiệt địa trung hải mưa mùa đông.
d. Tất cả các ý trên.

Demo

Một số nơi như Na-mip, Ca-la-ha-ri..., mặc dù ở ven bờ đại dương, nhưng vẫn mưa rất ít, vì chịu tác động của:
a. Dòng biển nóng.
b. Khí áp cao.
c. Khí áp thấp.
d. Dòng biển lạnh.

Demo

Dải hội tụ nhiệt đới là nơi tiếp xúc giữa:
a. Khối khí địa cực và khối khí ôn đới.
b. Khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến.
c. Khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.
d. Khối khí xích đạo bán cầu Bắc và phối khí xích đạo bán cầu Nam.

Demo

Quá trình phong hóa là quá trình phá hủy, làm thay đổi các loại đá và khoáng vật dưới tác động của:
a. Băng hà, sinh vật, nước....
b. Băng hà, nhiệt độ, nước chảy....
c. Nhiệt độ, nước, sinh vật....
d. Sóng biển, nhiệt độ, vi sinh vật....

Demo

Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng có tác dụng:
a. Mở rộng diện tích lục địa nơi này và thu hẹp diện tích lục địa nơi khác.
b. Mở rộng diện tích lục địa trên Trái Đất.
c. Thu hẹp diện tích lục địa trên Trái Đất.
d. Mở rộng diện tích lục địa và đại dương trên Trái Đất.

Demo

Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời không có đặc điểm nào sau đây?
a. Quỹ đạo chuyển động có hình elip.
b. Hướng từ Tây sang Đông.
c. Hướng từ Đông sang Tây.
d. Trục Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66o33' và không đổi phương trong suốt quá trình chuyển động.

Demo

Bản đồ nào không được dùng trong việc trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông?

Demo

Để thể hiện các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ trong không gian, người ta thường dùng phương pháp nào?

      2    3    4    5   ...  8    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 48
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 35
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 23
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 44
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 52
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 53
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 07
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 73
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 72
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 66
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters