Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
26 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 2.
Demo

Để chèn tiêu đề đầu trang (header) và tiêu đề chân trang (footer), ta thực hiện: a) View, Header and Footer b) Insert, Header and Footer c) Edit, Header and Footer d) Format, Header and Footer.... Để thực hiện ngắt trang, ta đặt con trỏ vào vị trí cần ngắt và chọn: a) Insert, Page break, Break… b) Insert, Break…, Page break c) Format, Page break, Break… d) Format, Break…, Page break.....

Demo

Để thay đổi vị trí lề của các đoạn văn bản, ta phải: a) Chọn Format -> Paragraph và thay đổi các thiết đặt ở mục Indentation b) Chọn Format -> Tabs c) Chọn Format -> Spacing và thay đổi các thiết đặt ở mục Indentation d) Chọn nút Paragraph Spacing trên thanh công cụ.... Cách nào trong các cách sau cho phép sử dụng bàn phím để mở bảng chọn? a) Nhấn giữ phím Ctrl rồi gõ kí tự được gạch chân trong tên bảng chọn b) Nhấn giữ phím Alt rồi gõ kí tự được gạch chân trong tên bảng chọn......

Demo

Để tạo mới một văn bản trống trên Word, ta: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O b) Chọn Edit  Cut c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N... Trong WinWord, sau khi lỡ xóa nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất đi nội dung văn bản, ta có thể phục hồi lại văn bản như trước đó: a) Dùng lệnh Edit, Undo b) Đóng tập tin đó nhưng không lưu c) Cả a và b đều đúng d) Cả a và b đều sai....

Demo

Ta có thể dùng thước căn ngang trên màn hình để điều chỉnh: a) Biên trái đoạn văn bản b) Biên phải đoạn văn bản c) Vị trí dòng 1 và những dòng còn lại d) Các câu a, b, c đều đúng.. Trong WinWord sau khi định dạng in nghiêng cho 1 khối, muốn xóa định dạng của khối đó dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a) Ctrl-I b) Ctrl-SpaceBar c) Click Regular sau khi dùng lệnh Format, Font d) Các câu trên đều đúng....

Demo

Trong WinWord, muốn đóng cửa sổ văn bản đang soạn thảo, ta có thể dùng: a) Alt + F4 b) Ctrl + F4 c) Cả a và b đều đúng d) Cả a và đều sai... Trong WinWord, phát biểu nào sai khi nói đến các nút lệnh trên thanh công cụ: a) Nhấp nút Copy để sao chép khối văn bản được chọn vào bộ nhớ tạm b) Nhấp nút Cut để di chuyển khối văn bản được chọn vào bộ nhớ tạm c) Nhấp nút Paste để lấy nội dung từ bộ nhớ tạm d) Nhấp nút Format Painter để định dạng màu nền cho khối văn bản được chọn

Demo

Để xem văn bản trước khi in, ta: a) Chọn File/ Print Preview. b) Chọn View/ Print Preview. c) Chọn File/ Page Setup. d) Chọn Edit/ Print Preview... Để in văn bản, cách nào sau đây là sai: a) Chọn File/ Print. b) Chọn File/ Print Preview. c) Nhấn nút Print trên thanh công cụ. d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P......

Demo

Nhấn Ctrl + End đồng thời sẽ thực hiện việc nào: a) Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện tại. b) Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện tại. c) Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại. d) Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản... Để sao chép đoạn văn từ vị trí này sang vị trí khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả? a) Nhấn giữ phím Shift. b) Nhấn giữ phím Alt. c) Nhấn giữ phím Ctrl. d) Nhấn giữ đ

Demo

Trong Word để đánh ký hiệu thứ tự tự động đầu dòng, ta chọn: a) Insert/ Bullets and Numbering. b) Format/ Bullets and Numbering. c) View/ Bullets and Numbering. d) Cả 3 câu đều sai.... Trong Word ta chọn Insert/ Picture là để : a) Chèn một hình ảnh. b) Chèn một đoạn văn. c) Xoá một hình ảnh. d) Cả 3 câu đều sai.... Trong Word tổ hợp phím Crtl + H dùng để: a) Tìm và thay thế một chuỗi. b) Làm ẩn một đoạn văn bản. c) Canh lề trái một đoạn văn bản. d) Cả 3 câu đều sai......

Demo

Trong Word để tạo bảng ta chọn: a) Insert/ Table. c) Tools/ Insert/ Table. b) Insert/ column. d) Table/ Insert/ Table... Trong Word để tạo đường viền cho một bảng ta chọn: a) Format/ Borders and Shading. b) Table/ Borders. c) Table/ AutoFormat. d) Format/ Drawing.... Trong Word để tô màu ô đã được đánh dấu ta chọn: a) Format/ Borders and Numbering. b) Format/ Borders and Shading. c) Table/ Borders. d) Cả 3 câu đều sai....

Demo

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với người soạn thảo văn bản. Tuy nhiên không phải người soạn thảo nào cũng có thể biết được hết những tính năng của nó. Bài trắc nghiệm đơn giản sau đây sẽ chứng minh cho bạn biết được rằng mình có thông thạo về Word hay không.Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ giải một số câu hỏi như

    Đến trang:   Left    1    3    Right  
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters