WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Manicurist Test - 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:11:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nails grow faster on children and in:
  A - 
Winter
  B - 
Summer
  C - 
Fall
  D - 
Spring
2-
Toenails are filed:
  A - 
Corner to center
  B - 
Center to corner
  C - 
Straight across
  D - 
Back and forth
3-
The body of the hand consist of:
  A - 
8 bones
  B - 
5 bones
  C - 
14 bones
  D - 
4 bones
4-
The skeleton of bones in the hand consists of:
  A - 
7 bones
  B - 
17 bones
  C - 
27 bones
  D - 
37 bones
5-
The number of bones in the hand and forearm are:
  A - 
8
  B - 
13
  C - 
27
  D - 
29
6-
The cell of the nail matrix are:
  A - 
Constantly multiplying
  B - 
Dead material
  C - 
Found in the nail body
  D - 
All clear and long
7-
One of the following is the name of a linger:
  A - 
Annularist
  B - 
Lunate
  C - 
Navicular
  D - 
Phalanx
8-
The bones of the hand arc called:
  A - 
Carpals
  B - 
Metacarpals
  C - 
Phalanges
  D - 
Proximal phalange
9-
The bones of the wrist arc called:
  A - 
Hinge joint
  B - 
Ball and socket
  C - 
Gliding joint
  D - 
Pivot joint
10-
The normal growth of the nail is about:
  A - 
1/4 inch per week
  B - 
1/8 inch per week
  C - 
1/16 inch per week
  D - 
1/32 inch per week
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Manicurist Practical Test - 14
Selling Nail Products and Services - 01
Selling Nail Products and Services - 02
Acrylic Nails - 02
Acrylic Nails - 01
Acrylic Nails - 03
The Creative Touch
Manicurist Writing Test - 27
Salon Business - 03
Manicurist Practical Test - 08
Gels - 01
Salon Business - 01
Manicurist Practical Test - 09
Manicurist Practical Test - 10
Manicurist Practical Test - 15
Manicurist Practical Test - 06
Manicurist Writing Test - 22
Anatomy and Physiology - 03
Salon Business - 02
Manicurist Practical Test - 12
Đề Xuất
Manicurist Test - 27
Manicurist Test - 18
Manicurist Writing Test - 27
Manicurist Test - 42
Manicurist Test - 23
Manicurist Test - 10
Selling Nail Products and Services - 01
Manicurist Test - 39
Manicurist Test - 16
Anatomy and Physiology - 03
Manicurist Test - 50
Manicurist Test - 88
Manicurist Test - 61
Manicurist Test - 68
The Nail and Its Disorders - 02
Manicurist Writing Test - 08
Manicurist Professional Test - 02
Manicurist Test - 81
Gels - 01
Salon Business - 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters