Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

GMAT Vocabulary - Test 25
Chọn 1 trong những đáp án dưới đây có nghĩa tương đương với từ hoặc nhóm từ đã cho ở trên.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:37:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
n. citizenship; patriotism
  A - 
subsidy
  B - 
calculator
  C - 
schedule
  D - 
nationality
2-
n. mode; fashion; style; behavior; way; type
  A - 
implementation
  B - 
agent
  C - 
manner
  D - 
minority
3-
n. graph; diagram
  A - 
chart
  B - 
advance
  C - 
grit
  D - 
delivery
4-
n. percentage of profits paid to an artist for each copy of his work that is sold
  A - 
drive
  B - 
visibility
  C - 
royalties
  D - 
franchisor
5-
n. car; vehicle; ride
  A - 
realization
  B - 
automobile
  C - 
competitor
  D - 
misgiving
6-
v. to move; to circulate; to draft; to assemble for action (especially armed reserves)
  A - 
indicate
  B - 
mobilize
  C - 
foster
  D - 
resign
7-
n. pouch used to carry objects; sac; underground deposit of oil
  A - 
impression
  B - 
tender
  C - 
pocket
  D - 
barometer
8-
n. attraction; closeness; liking; likeness
  A - 
corruption
  B - 
affinity
  C - 
satisfaction
  D - 
rent
9-
n. caption beneath an illustration
  A - 
coal
  B - 
inspiration
  C - 
episode
  D - 
underline
10-
n. cereal; seed; granule; particle; texture; weave
  A - 
story
  B - 
grain
  C - 
project
  D - 
table
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Advanced Reading - Test 11
Advanced Reading - Test 6
Advanced Reading - Test 8
Advanced Reading - Test 14
Advanced English - Test 55
Advanced Reading - Test 9
English Language Proficiency - Test 208
Advanced Business English - Test 69
Advanced English - Test 10
English Language Proficiency - Test 199
English Language Proficiency - Test 206
English Language Proficiency - Test 207
English Language Proficiency - Test 202
English Language Proficiency - Test 204
English Language Proficiency - Test 205
English Language Proficiency - Test 200
English Language Proficiency - Test 203
English Language Proficiency - Test 201
Advanced Reading - Test 17
Advanced English - Test 49
Đề Xuất
English Language Proficiency - Test 007
Advanced English - Test 04
English Language Proficiency - Test 170
Advanced Vocabulary Test 10
Advanced English - Test 28
English Language Proficiency - Test 045
Advanced English - Test 56
Advanced Business English - Test 117
Advanced Business English - Test 79
SAT Vocabulary - Test 2
GMAT Vocabulary - Test 33
English Language Proficiency - Test 134
GMAT Vocabulary - Test 16
English Language Proficiency - Test 008
English Language Proficiency - Test 105
Intermediate English Language - Test 666
English Language Proficiency - Test 176
Advanced English - Test 52
Advanced Business English - Test 12
Intermediate English Language - Test 670
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters