Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6 >> Lịch Sử >>  || 
38 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cư dân thuộc văn hoá Đông Sơn là người:
A. Lạc Việt
B. Chăm pa
C. Phù Nam
D. Tất cả điều sai

Demo

Nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận ở Trung Quốc có âm mưu gì?
A. Muốn biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc
B. Muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới
C. Muốn xâm chiếm nước ta lâu dài
D. Tất cả đều đúng

Demo

Đâu là quê hương của Khúc Thừa Dụ?
A. Mai Phụ (Thạch Hà - Hà Tĩnh).
B. Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây).
C. Hồng Châu (Ninh Giang - Hải Dương).
D. Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Tây cũ).

Demo

Khúc Hạo làm được nhiều việc lớn: Đặt tên lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã; xem xét và định lại mức thuế; bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc; lập lại hộ khẩu... Những việc làm này của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
A. Bãi bỏ các thứ lao dịch và định mức lại mức thuế.
B. Củng cố thế lực họ Khúc.
C. Xây dựng đất nước theo đường lối của mình.
D. Củng cố nền độc lập, "nhân dân đề

Demo

Ngoài trồng lúa, cư dân Hòa Bình - Bắc Sơn còn biết:
A. Trồng các cây cao lương.
B. Trồng các cây hoa màu như rau, đậu, bầu, bí.
C. Trồng các cây lấy gỗ đóng thuyền.
D. Trồng các cây ăn quả.

Demo

Chân thành Cổ Loa rộng khoảng bao nhiêu?
A. 10 - 20 m.
B. 20 - 30 m.
C. 5 - 10 m.
D. 10 - 15 m.

Demo

Đất đai của cư dân phương Tây cổ đại không thích hợp với loại hình cây trồng nào?
A. Lúa.
B. Cam.
C. Ô liu.
D. Nho.

Demo

Người tối cổ khác loài vượn cổ ở những điểm nào?
A. Đã bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình. (1)
B. Đã là người. (2)
C. Đã biết chế tạo công cụ lao động. (3)
D. Câu (2) và (3) đúng

Demo

Di chỉ Sa Huỳnh thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?
A. Bình Định.
B. Quảng Nam.
C. Thanh Hóa.
D. Quảng Ngãi.

Demo

Trong cuộc chiến đấu với quân Tần, người Việt đã giết được tên Hiệu úy nào?
A. Tô Định.
B. Đồ Thư.
C. Thoát Hoan.
D. Triệu Đà.

      2    3    4    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 34
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 24
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 23
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 22
Lịch Sử 06 - Bài 02
Lịch Sử 06 - Bài 19
Đề Xuất
Lịch Sử 06 - Bài 22
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 21
Lịch Sử 06 - Bài 18
Lịch Sử 06 - Bài 13
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 17
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 03
Lịch Sử 06 - Bài 16
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 19
Lịch Sử 06 - Bài 15
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 02
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 09
Lịch Sử 06 - Bài 25
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters