Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Tích phân - Bài 32
Tính các tích phân sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:15:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-

  A - 
H = -2
  B - 
H = 2
  C - 
H = 0
  D - 
H = 1
6-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-

  A - 
I = 11
  B - 
I = 3
  C - 
I = 12
  D - 
I = 8
8-

  A - 
J = e - 1
  B - 
J = e - 2
  C - 
J = 2e + 1
  D - 
J = 2 - e
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Đạo hàm - Bài 85
Phương trình vi phân - Bài 67
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 03
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 63
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 35
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 10
Lượng Giác - Bài 24
Nguyên hàm - Bài 23
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 29
Lượng Giác - Bài 54
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 85
Phương trình vi phân - Bài 74
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 16
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 22
Phương trình vi phân - Bài 53
Số phức - Bài 38
Phương Trình Vi Phân - Bài 38
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 91
Phương trình vi phân - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters