Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:59:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Xác định toạ độ trọng tâm G của tứ diện ABCD.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Trong không gian Oxyz, cho vectơ

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
đồng phẳng
  D - 
3-
Trong không gian Oxyz, cho 3 vectơ:

Cho hình hộp OACB.O'A'C'B' thoả mãn điểu kiện
Thể tích của hình hộp nói trên bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hai vectơ . Tập hợp những điểm M sao cho là đường thẳng qua điểm I nào sau đây:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho ba điểm A(1; 1; 1), B(1; 1; 0), C(1; 0; 1). Tìm câu đúng:
  A - 
OABC là hình tứ diện
  B - 
  C - 
A, B, C thẳng hàng
  D - 
Không câu nào đúng
7-
Cho tứ diện SABC có thể tích bằng 6. Biết toạ độ của 3 đỉnh A(1; 2; -3), B(0; 2; -4), C(5; 3; 2). Đường cao của tứ diện vẽ từ S là bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Trong không gian Oxyz cho 3 điểm ABC. Gọi D, E, F lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng AB, BC, CA theo cùng tỉ số k. Tính toạ độ vectơ:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Ba điểm A, B, C nào sau đây cùng thuộc một đường thẳng:
I. A(2; 2; 1), B(2; -1; 3), C(1; -1 ;2)
II. A(1; 2; 3), B(-2; 4; 0), C(4; 0; 6)
III. A(1; 2; 3), B(1; 1; 1). C(0; 0; 1)
Kết quả nào đúng?
  A - 
Chỉ III
  B - 
I và II
  C - 
Chỉ II
  D - 
Chỉ I
10-
Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(2; 1; -3), B(3; -2; 2), C(4; 0; 1). Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Phương trình vi phân - Bài 47
Luyện Thi Đại Học Đề thi 07
Luyện Thi Đại Học Đề thi 41
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 40
Số phức - Bài 01
Lượng Giác - Bài 84
Tích phân - Bài 05
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 73
Luyện Thi Đại Học Đề thi 02
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 105
Lượng Giác - Bài 45
Luyện Thi Đại Học Đề thi 16
Luyện Thi Đại Học Đề thi 35
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 28
Số phức - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 71
Nguyên hàm - Bài 08
Lượng Giác - Bài 41
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 59
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters