Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:00:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể
  A - 
không theo chu kì.
  B - 
theo chu kì ngày đêm.
  C - 
theo chu kì mùa.
  D - 
theo chu kì nhiều năm.
2-
Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là:
  A - 
9/16.
  B - 
2/16.
  C - 
3/16.
  D - 
1/16.
3-
Sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quỳ và cua là mối quan hệ
  A - 
hội sinh.
  B - 
cộng sinh.
  C - 
ức chế - cảm nhiễm.
  D - 
hợp tác.
4-
Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. Tần số alen A và a lần lượt là:
  A - 
0,5 và 0,5.
  B - 
0,2 và 0,8.
  C - 
0,6 và 0,4.
  D - 
0,7 và 0,3.
5-
Môi trường sống của loài giun đũa ký sinh là gì?
  A - 
Môi trường nước.
  B - 
Môi trường sinh vật.
  C - 
Môi trường trên cạn.
  D - 
Môi trường đất.
6-
Nguyên nhân gây bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một loại
  A - 
đột biến lệch bội.
  B - 
đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
  C - 
vi khuẩn.
  D - 
đột biến gen.
7-
Phát biểu nào sau đây về tần số hoán vị gen là đúng?
  A - 
Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
  B - 
Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.
  C - 
Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao.
  D - 
Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.
8-
Loại đột biến nào sau đây không phải là đột biến gen?
  A - 
Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
  B - 
Đột biến mất một cặp nuclêôtit.
  C - 
Đột biến thêm một cặp nuclêôtit.
  D - 
Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
9-
Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ vốn gen của loài người?
  A - 
Liệu pháp gen.
  B - 
Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.
  C - 
Tăng cường sử dụng thuốc hoá học (thuốc trừ sâu, diệt cỏ) trong sản xuất nông nghiệp.
  D - 
Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến.
10-
Người đầu tiên đưa ra học thuyết về sự tiến hoá của sinh giới là:
  A - 
Lamac.
  B - 
Đacuyn.
  C - 
Menđen.
  D - 
Moocgan.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2- Không Phân Ban - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 54
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 36
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 33
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 35
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 168
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 109
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 75
Đề Thi Đại Học 2010 - Sinh Học - Bài 04
Đề Thi Đại Học 2010 - Sinh Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 92
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 157
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 71
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Bổ Túc - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Phân Ban - Phần 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 145
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 96
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 152
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 87
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 74
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters