Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
69 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc được thực hiện trong khoảng thời gian nào?
A. 1953 - 1957.
B. 1952 - 1956.
C. 1950 - 1954.
D. 1949 - 1953.

Demo

Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số sai lầm và thiếu sót là:
A. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.
B. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.
C. Tập thể hóa nông nghiệp.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

Demo

Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô là gì?
A. Những sai lầm về chính trị, tha hoá về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và nhà nước. Hoạt động chống phá của các thế lực chống Chủ nghĩa Xã hội trong và ngoài nước.
B. Chậm sửa đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới.
C. Đã xây dựng một mô hình về Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.

Demo

Trụ sở của Liên Hợp Quốc được đặt tại thành phố nào?
A. Luân Đôn (Anh).
B. Pa-ri (Pháp).
C. Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ).
D. Niu Oóc (Mĩ).

Demo

Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới vào thời gian nào?
A. Năm 1947.
B. Năm 1948.
C. Năm 1949.
D. Năm 1945.

Demo

Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?
A. Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.
B. Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945.
C. Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.
d. Tất cả đều sai.

Demo

Nội dung nào dưới đây không phải nội dung cải tổ về chính trị - xã hội ở Liên Xô?
A. Tuyên bố dân chủ công khai về mọi mặt.
B. Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị.
C. Thực hiện phân phối theo lao động.
D. Thiết lập quyền lực của Tổng thống.

Demo

Đâu là tên viết tắt của Liên minh Châu Phi?
A. ACN.
B. OAU.
C. ANC.
D. AU.

Demo

Vùng lãnh thổ nào sau đây cho đến nay vẫn là vùng tự trị ngoài tầm kiểm soát của nước Trung Quốc?
A. Hồng Kông.
B. Thâm Quyến.
C. Ma Cao.
D. Đài Loan.

Demo

Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được kí vào:
A. Ngày 26-7-1953.
B. Ngày 27-7-1953.
C. Ngày 28-7-1953.
D. Ngày 29-7-1953.

      2    3    4    5   ...  7    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 22
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 26
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 16
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 23
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 68
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 35
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 25
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 20
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 17
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 30
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 61
Đề Xuất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 44
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 07
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 14
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 24
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 47
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 42
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 54
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 36
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 53
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 50
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 41
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 25
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 58
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 27
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 68
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 34
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 63
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters