WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11 >> Địa Lý >>  || 
68 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong khu vực Đông Nam Á, cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở đâu?

Demo

Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do?

Demo

Năm 2004, dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP của Ô-xtrây-li-a?

Demo

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là gì?

Demo

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho các nước phát triển, có chỉ số HDI thấp hơn các nước phát triển?

Demo

Nước Đông Nam Á nào sau đây có bình quân GDP theo đầu người cao, với thu nhập chủ yếu dựa vào bán nguyên liệu thô có giá trị cao?

Demo

Năm nước thành viên nào đã sáng lập ASEAN?

Demo

Hơn bao nhiêu phần trăm diện tích đất đai của Ô-xtrây-li-a được dành để bảo tồn thiên nhiên?

Demo

Những năm gần đây, ngành công nghiệp nào đã trở thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Á?

Demo

Năm 2005, mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á là bao nhiêu?

      2    3    4    5   ...  7    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 45
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 06
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters