WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 193
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:21:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào còn thiếu ở tam giác cuối?:

  A - 
Số 6
  B - 
Số 7
  C - 
Số 8
  D - 
Số 9
  E - 
Số 13
2-
Chữ cái nào ở hàng cuối cùng sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ D
  C - 
Chữ H
  D - 
Chữ L
  E - 
Chữ P
  F - 
Chữ S
  G - 
Chữ V
  H - 
Chữ Z
3-
Chữ cái nào còn thiếu ở ngôi sao cuối?:

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ L
  C - 
Chữ X
  D - 
Chữ P
4-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 4
  C - 
Số 15
  D - 
Số 10
  E - 
Số 12
  F - 
Số 5
5-
Chữ cái nào còn thiếu ở vòng tròn cuối?:

  A - 
Chữ V
  B - 
Chữ E
  C - 
Chữ G
  D - 
Chữ H
  E - 
Chữ I
  F - 
Chữ P
6-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 26
  B - 
Số 28
  C - 
Số 27
7-
Cho hình:

Mảng nào sẽ được điền vào chỗ trống trong các mảng sau?:


  A - 
Mảng 1
  B - 
Mảng 2
  C - 
Mảng 3
  D - 
Mảng 4
  E - 
Mảng 5
8-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 4
  B - 
Số 5
  C - 
Số 6
  D - 
Số 7
  E - 
Số 8
9-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 16
  B - 
Số 19
  C - 
Số 20
  D - 
Số 21
  E - 
Số 22
10-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình F
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 170
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 282
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 253
Trắc Nghiệm IQ - 190
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 136
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 257
Trắc Nghiệm IQ - 36
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 199
Trắc Nghiệm IQ - 74
Trắc Nghiệm IQ - 278
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters