Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 203
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:27:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ H
  B - 
Chữ K
  C - 
Chữ L
  D - 
Chữ M
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 11
  B - 
Số 2
  C - 
Số 9
  D - 
Số 12
  E - 
Số 4
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ C
  D - 
Chữ D
  E - 
Chữ E
  F - 
Chữ F
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 6
  C - 
Số 7
  D - 
Số 8
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 4
  B - 
Số 3
  C - 
Số 7
  D - 
Số 11
  E - 
Số 18
  F - 
Số 5
  G - 
Số 1
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ R
  C - 
Chữ Y
  D - 
Chữ I
  E - 
Chữ E
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 7
  B - 
Số 3
  C - 
Số 9
  D - 
Số 5
  E - 
Số 12
  F - 
Số 6
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 8
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
9-
Chữ cái nào ở hàng dưới cùng sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ G
  B - 
Chữ L
  C - 
Chữ R
  D - 
Chữ T
  E - 
Chữ U
  F - 
Chữ W
  G - 
Chữ Y
  H - 
Chữ Z
10-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 248
Number Puzzles - Test 05
Trắc Nghiệm IQ - 132
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 103
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 210
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 187
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters