WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 260
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:53:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1, hình 3 và hình 6
  B - 
Hình 3, hình 5 và hình 9
  C - 
Hình 4, hình 7 và hình 10
  D - 
Hình 7, hình 8 và hình 9
4-
Hai người, tên là A và B, mới quen nhau, ngồi tán gẫu. B rất muốn biết tuổi của 3 đứa con A, nhưng A lại nói như đánh đố:
- Tích số tuổi của 3 đứa con tôi bằng 36, còn tổng số tuổi của chúng thì vừa hay bằng số ngày của hôm qua.
B nghĩ ngợi một lát, nói:
- Muốn đố tôi thì anh cần nói thêm một dữ kiện nữa đi.
A nói:
- Con lớn của tôi đã chơi được đàn viôlông rồi!
Vậy bạn có biết tuổi của 3 đứa con A là bao nhiêu không?
  A - 
Tuổi của 3 đứa trẻ lần lượt là: 2, 4, 9.
  B - 
Tuổi của 3 đứa trẻ lần lượt là: 3, 3, 11.
  C - 
Tuổi của 3 đứa trẻ lần lượt là: 2, 2, 9.
5-
Trong các hình sau đây, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
6-
Trong 3 luận đoán sau đây, luận đoán nào là chính xác:
(1) Ở đây có 1 luận đoán sai lầm.
(2) Ở đây có 2 luận đoán sai lầm.
(3) Ở đây có 3 luận đoán sai lầm.
  A - 
Luận đoán (1)
  B - 
Luận đoán (2)
  C - 
Luận đoán (3)
7-
Trong mấy loại rượu dưới đây thì loại nào là tương đối đặc thù?
1.Bia; 2. Rượu Wisky; 3. Rượu Trắng; 4. Rượu Vodka; 5.


  A - 
Bia
  B - 
Rượu Wisky
  C - 
Rượu Trắng
  D - 
Rượu Vodka
  E - 
Rượu nho
8-
Lộn ngược toàn bộ các chữ cái trong khung bên trái, sau đó đặt chồng lên khung chữ cái bên phải, bạn có thể nhìn thấy hầu hết các phần đầu tiên của một câu văn. Hãy viết ra câu văn đó.

  A - 
The svm ol the six fisst numpers tines twelve is 252.
  B - 
Tha sum of the six fjrst numbers timis twelwe ir 222.
  C - 
The sum of the six first numbers times twelve is 252.
9-
Điền dấu cộng hoặc dấu trừ vào đường khoanh tròn dưới đây sao cho 6 đẳng thức hàng dọc và hàng ngang đều được lập.

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
A, B, C và D là bốn giáo sư, trong đó B và D là nữ. Một hôm sau khi lên lớp, họ ngồi tán gẫu với nhau trong văn phòng. A và giáo sư vật lý ngồi ở phía đối diện; B ngồi ở bên phải giáo sư hóa học; ngồi ở bên phải C là một nam giáo sư; D ngồi đối diện với C; giáo sư ngữ văn ngồi bên cạnh giáo sư toán học.
Xin hỏi: bạn có thể đoán ra A, B, C, D là giáo sư dạy môn gì không?
  A - 
B: là giáo sư toán học;D: là giáo sư vật lý; A ;là giáo sư ngữ văn; C: là giáo sư hóa học
  B - 
C: là giáo sư toán học;B: là giáo sư vật lý; A ;là giáo sư ngữ văn; D: là giáo sư hóa học
  C - 
A: là giáo sư toán học;B: là giáo sư vật lý; C ;là giáo sư ngữ văn; D: là giáo sư hóa học
  D - 
C: là giáo sư toán học;D: là giáo sư vật lý; B ;là giáo sư ngữ văn; A: là giáo sư hóa học
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 92
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 207
Trắc Nghiệm IQ - 64
Trắc Nghiệm IQ - 26
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 261
Trắc Nghiệm IQ - 45
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 103
Trắc Nghiệm IQ - 59
Trắc Nghiệm IQ - 100
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters