Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Nguyên hàm - Bài 10
Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:31:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Đạo Hàm - Bài 21
Lượng Giác - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 61
Tích Phân - Bài 36
Số phức - Bài 22
Đạo hàm - Bài 78
Phương trình vi phân - Bài 73
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 15
Luyện thi đại học Giải tích- Bài 01
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 33
Tổ Hợp - Bài 04
Luyện Thi Đại Học Đề thi 02
Phương trình vi phân - Bài 23
Đạo Hàm - Bài 13
Số phức - Bài 04
Phương trình vi phân - Bài 04
Phương trình vi phân - Bài 66
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 69
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 87
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters