Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hình Giải Tích Phẳng - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:13:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho Hyperbol: .
Tìm các điểm M thuộc (H) sao cho F1M ⊥ F2M
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho Hyperbol: .
Viết phương trình của Elip có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho Hyperbol: .
Viết phương trình Hyperbol liên hợp của (H)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho Hyperbol: .
Tìm các tiêu điểm của Hyperbol liên hợp với (H)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho γ ∈ R, k ∈ R+ và một đường cong C(γ, k) có phương trình:

Tìm γ để C(γ, k) là đường tròn?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho γ ∈ R, k ∈ R+ và một đường cong C(γ, k) có phương trình:

Tìm γ để C(γ, k) là Elip, Hyperbol?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho Elip .
Gọi A, A' và B, B' lần lượt là các đỉnh trục lớn, trục nhỏ, M là 1 điểm trên Elip. M không trùng A, A', B, B'.
Viết phương trình của đường tròn ngoại tiếp ΔMAA'
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho Elip .
Gọi A, A' và B, B' lần lượt là các đỉnh trục lớn, trục nhỏ, M là 1 điểm trên Elip. M không trùng A, A', B, B'.
Viết phương trình của đường tròn ngoại tiếp ΔMBB'
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong mặt phẳng cho Elip (E) có phương trình:

Gọi M là điểm trên (E), tiếp tuyến tại M cắt Ox tại A và cắt Oy tại B. Tìm vị trí của M để diện tích tam giác OAB nhỏ nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Trong mặt phẳng cho Elip (E) có phương trình và điểm P(-2; p), Q(2; q).
Tìm điều kiện của p, q để đường thẳng PQ tiếp xúc với (E).
  A - 
p.q = 2
  B - 
p.q = -2
  C - 
p.q = -1
  D - 
p.q = 1
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Lượng Giác - Bài 59
Lượng Giác - Bài 70
Luyện Thi Đại Học Đề thi 03
Hình Không Gian - Bài 04
Phương trình vi phân - Bài 19
Tích Phân - Bài 25
Lượng Giác - Bài 63
Luyện Thi Đại Học Đề thi 27
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 26
Phương trình vi phân - Bài 25
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 09
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 13
Tổ hợp - Bài 20
Luyện Thi Đại Học Đề thi 09
Phương Trình Vi Phân - Bài 33
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Tích Phân - Bài 38
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 85
Phương trình vi phân - Bài 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters