WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 103
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:05:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Chọn một hình để thay thế cho dấu chấm hỏi trong 6 hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
2-
Hình nào là hình logic còn thiếu?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Số nào là số khác với các số còn lại?:

  A - 
473526
  B - 
186814
  C - 
543456
  D - 
387612
  E - 
219843
4-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu (?) trong các hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
5-
Hình nào sau đây khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Hình nào dưới đây không phù hợp nhất?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
7-
Nếu (A-B) lớn hơn (A-C) thì C lớn hơn B. Đúng hay Sai?
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
8-
Nếu đem số kẹo của mẹ chia đều cho tất cả các con thì mỗi con được 6 cái. Nhưng vì anh cả không ăn nên mỗi người con được 8 cái. Tính số con trong gia đình và số kẹo của mẹ?
  A - 
3 người con và 26 cái kẹo
  B - 
4 người con và 24 cái kẹo
  C - 
5 người con và 28 cái kẹo
  D - 
5 người con và 24 cái kẹo
  E - 
6 người con và 28 cái kẹo
9-
Có 3 cô gái: cô Đen, cô Đỏ và cô Nâu gặp nhau trong cửa hiệu làm tóc. Một người trong số họ nói:" Tớ có tóc đen, hai cậu có tóc đỏ và nâu, nhưng không ai trong chúng ta có màu tóc trùng với tên của mình ".
Cô Nâu đáp:" Cậu hoàn toàn đúng"
Vậy, cô Đỏ tóc màu gì?
  A - 
Cô Đỏ tóc màu nâu
  B - 
Cô Đỏ tóc màu đen
  C - 
Cô Đỏ tóc màu đỏ
10-
Trong mùa dưa hấu, gia đình ông Hai Lúa thu hoạch được một số trái dưa hấu. Ông Hai Lúa rất ngạc nhiên khi thấy tổng số dưa hấu chia cho: 2 dư 1, 3 dư 2, 4 dư 3, 5 dư 4,6 dư 5, 7 dư 6, 8 dư 7,9 dư 8, 10 dư 9.
Vậy gia đình ông Hai Lúa đã thu hoạch được bao nhiêu quả dưa hấu?
  A - 
5220 quả
  B - 
5219 quả
  C - 
2520 quả
  D - 
2519 quả
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 207
Trắc Nghiệm IQ - 121
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 156
Trắc Nghiệm IQ - 28
Trắc Nghiệm IQ - 87
Trắc Nghiệm IQ - 219
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 262
Trắc Nghiệm IQ - 103
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 100
Trắc Nghiệm IQ - 34
Trắc Nghiệm IQ - 44
Trắc Nghiệm IQ - 107
Number Puzzles - Test 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters