WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo hàm - Bài 84
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:58:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 4m3 + 2m - 2, với tham số m > 0 và có đồ thị là đường cong (C). Tìm quỹ tích điểm cực tiểu của (C) khi m thay đổi.
  A - 
y = x - 2
  B - 
y = x2 - 2
  C - 
y = -x2 - 2
  D - 
y = -x + 2
2-
Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình:
  A - 
x = 1
  B - 
y = 0
  C - 
y = -1
  D - 
x = 0
3-
Cho hàm số , m là tham số. Với giá trị nào của m thì hàm số không đạt cực đại, cực tiểu?
  A - 
m < - 1
  B - 
m > -1
  C - 
Không tồn tại giá trị nào của m.
  D - 
Với mọi giá trị của m.
4-
Cho hàm số y = x4 + 2x2 + m2 - 4, m là tham số. Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ x = 0?
  A - 
m = 0
  B - 
m = 1
  C - 
Không tồn tại gái trị m nào.
  D - 
Với mọi giá trị của m.
5-
Cho hàm số y = x3 - (m + 1)x2 + (m + 1)x - 7, với m là tham số. Với giá trị nào của m thì hàm số luôn luôn tăng trong miền xác định của nó:
  A - 
m ≤ -1 hoặc m ≥ 2
  B - 
-1 ≤ m ≤ 2
  C - 
Với mọi giá trị của m.
  D - 
Không tồn tại giá trị nào của m.
6-
Hàm số có chiều biến thiên:
  A - 
Luôn luôn không đổi với mọi .
  B - 
Giảm trong .
  C - 
Luôn luôn giảm với mọi .
  D - 
Luôn luôn tăng với mọi .
7-
Cho hàm số , có đồ thị là đường cong (C), điểm A(1, -1) ∉ (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A có dạng:
  A - 
y = -1
  B - 
y = 1
  C - 
x = -1
  D - 
x = 1
8-
Cho hàm số y = 2x2 + x - 3, có đồ thị là đường cong (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng (d): y = 5x + 2 có dạng:
  A - 
y = 5x + 5
  B - 
y = 5x - 5
  C - 
y = -5x - 5
  D - 
y = -5x + 5
9-
Cho hàm số y = etanx. Tính y'(π).
  A - 
y'(π) = 1
  B - 
y'(π) = 0
  C - 
y'(π) = e
  D - 
y'(π) = -1
10-
Cho hàm số y = -x2 + 3x + 2, có đồ thị là đường cong (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng (d): x + 3y = 0 có dạng:
  A - 
y = x + 2
  B - 
y = x - 2
  C - 
y = 3x + 2
  D - 
y = 3x - 2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Nguyên hàm - Bài 12
Số phức - Bài 28
Lượng Giác - Bài 71
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 10
Luyện Thi Đại Học Đề thi 37
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 27
Tích phân - Bài 54
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 10
Đạo hàm và vi phân - Bài 6
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 18
Phương trình vi phân - Bài 56
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 123
Phương Trình Vi Phân - Bài 41
Lượng Giác - Bài 60
Đạo Hàm - Bài 23
Phương trình vi phân - Bài 52
Lượng Giác - Bài 17
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 33
Lượng Giác - Bài 10
Luyện Thi Đại Học Đề thi 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters