WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 110
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:59:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có một công chúa cấm cung, sống trong tòa lâu đài có tầng trệt và 4 tầng lầu gồm 31 phòng. Số phòng ở tầng dưới ít hơn số phòng tầng trên, số phòng tầng 4 gấp 3 lần số phòng ở tầng trệt. Hỏi tầng 3 của công chúa có bao nhiêu phòng?
  A - 
12 phòng
  B - 
11 phòng
  C - 
9 phòng
  D - 
8 phòng
  E - 
5 phòng
2-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):

  A - 
Số 34
  B - 
Số 44
  C - 
Số 57
  D - 
Số 62
3-
Bí và Bầu có tất cả 48 viên bi. Nếu Bí cho Bầu 3 viên bi và Bầu cho lại Bí 1 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi trước khi cho nhau, mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
  A - 
Bí có 26 viên bi, Bầu có 22 viên bi
  B - 
Bí có 28 viên bi, Bầu có 20 viên bi
  C - 
Bí có 25 viên bi, Bầu có 23 viên bi
  D - 
Bí có 23 viên bi, Bầu có 25 viên bi
4-
Điền số thích hợp vào ô trống?:

  A - 
Số 54
  B - 
Số 45
  C - 
Số 32
  D - 
Số 31
  E - 
Số 27
5-
Số nào thay thế cho dấu (?):
?, 3, 4, 6, 8, 12

  A - 
Số 1/2
  B - 
Số 2
  C - 
Số 4/3
  D - 
Số 3/4
  E - 
Số 14
6-
Trong ngày Hội Khỏe Phù Đổng, trên nóc khán đài sân vận động tỉnh em cắm rất nhiều cờ, cách đều nhau 3m. Hai đầu khán đài đều có cờ. Cho chiều dài khán đài là 210m. Hãy tính số cờ cần dùng và số vải để may cờ. Biết rằng mỗi lá cờ đều có chiều rộng bằng khổ vải vào chiều dài là 12dm.
  A - 
Cần dùng 71 lá cờ và 85,2m vải
  B - 
Cần dùng 72 lá cờ và 86,4m vải
  C - 
Cần dùng 83 lá cờ và 99,6m vải
7-
Trong các hình sau đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
8-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế vào dấu chấm hỏi trong các hình sau:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
9-
Tìm số thay thế vào dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 34
  B - 
Số 29
  C - 
Số 18
  D - 
Số 15
  E - 
Số 10
  F - 
Số 0
10-
Tìm số tiếp theo dãy số:
34, 27, 20, 13, ?

  A - 
Số 12
  B - 
Số 19
  C - 
Số 7
  D - 
Số 6
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 131
Trắc Nghiệm IQ - 250
Trắc Nghiệm IQ - 138
Number puzzles - Test 01
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 96
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 70
Trắc Nghiệm IQ - 233
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters