Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9 >> Địa Lý >>  || 
19 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Tại sao Bắc Trung Bộ có thể phát triển tổng hợp trên nền kinh tế nông lâm ngư nghiệp? Vì
a. Miền núi, gò, đồi phía tây có thể phát triển nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn.
b. Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh là trọng điểm trồng cây lương thực.
c. Vùng đầm phá ven biển nuôi trồng thủy sản, vịnh Bắc là cơ sở đánh bắt thủy sản biển.
d. Tất cả đều đúng.

Demo

Bình quân đất canh tác trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng là 0,05ha/người chứng tỏ:
a. Đồng bằng sông Hồng có nền thâm canh lúa nước.
b. Đất phù sa màu mỡ, nhất là đất ngoài đê.
c. Đồng bằng sông Hồng đất chật người đông.
d. Câu a và b đúng.

Demo

Trung du và miền núi phía Bắc có thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu là do:
a. Đất đai thích hợp, có nhu cầu thị trường.
b. Người dân có nhiều kinh nghiệm, được Nhà nước đầu tư.
c. Khí hậu mát lạnh, đất đai thích hợp.
d. Thị trường ngày càng phát triển.

Demo

Các tỉnh, các thị xã trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc giao thương với Hà Nội, Hải Phòng, các cửa khẩu Việt-Lào, Việt-Trung thuận lợi nhờ mạng lưới giao thông:
a. Đường hàng không và đường ôtô.
b. Đường ôtô, đường sông.
c. Đường ôtô, đường sắt.
d. Đường sắt, đường hàng không

Demo

Trong quá trình phát triển thông tin liên lạc, nhà nước ta đã ưu tiên xây dựng và hiện đại hóa mạng thông tin cấp:
a. Cấp tỉnh để làm cơ sở phát triển kinh tế.
b. Cấp toàn quốc để nâng cao mức sống cho nhân dân.
c. Cấp quốc tế để nắm tin tức về chính trị kinh tế thế giới nhằm xử lí kịp thời.
d. Cấp vùng để kết hợp xử lí tài nguyên thiên nhiên giữa các vùng.

Demo

Dịch vụ tiêu dùng bao gồm các ngành:
a. Buôn bán nhỏ, tín dụng, du lịch, dịch vụ theo yêu cầu cá nhân.
b. Vệ sinh môi trường, thoát nước, cấp điện, giáo dục, y tế.
c. Buôn bán nhỏ, du lịch, dịch vụ theo yêu cầu cá nhân.
d. Giao thông vận tải, cấp điện, thông tin liên lạc.

Demo

Các ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp năm 2002 là:
a. Công nghiệp năng lượng, công nghiệp cơ khí, điện tử, chế biến lương thực, thực phẩm.
b. Công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai thác vàng, pôxit.
c. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản đông lạnh.
d. Công nghiệp cơ khí chế tạo, chế biến sản phẩm chăn nuôi.

Demo

Miền Đông Nam Bộ có công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp sản xuất phân bón là do:
a. Cần cung cấp cho Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
b. Ngoài khơi của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mỏ dầu, mỏ khí đốt đang được khai thác.
c. Đáp ứng nhu cầu của Đồng bằng sông Hồng và xuất khẩu.
d. Thực hiện các chính sách của Nhà nước.

Demo

Nghành lâm nghiệp gồm các hoạt động như:
a. Khai trác gỗ, lâm sản, kinh doanh, xuất khẩu gỗ.
b. Khai thác rừng, trồng rừng, quản lý động vật cho săn bắt giới hạn.
c. Bảo vệ rừng, khai thác rừng, nhân giống, lai giống sinh vật rừng.
d. Khai thác gỗ, lâm sản, bạo vệ rừng và hoạt động trồng rừng

Demo

Nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên như:
a. Địa hình, chất đất,ánh sáng, gió.
b. Đất, khí hậu, nước và sinh vật.
c. Đồng bằng, sức nóng, ánh sáng và nước.
d. Địa hình, đồng bằng, sông ngòi, mưa.

      2    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters