Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:27:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tai sao lợn được nuôi nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng? vì:
  A - 
Gắn liền rồng với vùng trồng lúa là nơi cung cấp thức ăn gia súc.
  B - 
Thị trường đông dân, giải quyết phần nào số lao động dư thừa của vùng.
  C - 
Cung cấp thịt lợn cho vùng Bắc Trung Bộ và miền Tây Bắc nước ta.
  D - 
Câu a và b đều đúng.
2-
Các cây công nghiệp được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ là:
  A - 
Cao su, hồ tiêu, điều, đậu tương, cà phê, thuốc lá.
  B - 
Cà phê, chè, dừa, dâu tằm, bông.
  C - 
Đậu phộng, tiêu, chè, đậu tương, cà phê, thuốc lá.
  D - 
Tất cả đều đúng.
3-
Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cho đến những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỷ XX:
  A - 
Kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn.
  B - 
Kinh tế thịnh vượng, có nhiều trung tâm công nghiệp.
  C - 
Khủng hoảnh kinh tế kéo dài, lạm phát cao, sản xuất đình trệ, lạc hậu.
  D - 
Câu a và c đúng.
4-
Giai đoạn 1946 đến năm 1954 là thời kỳ nhân dân nước ta:
  A - 
Kháng chiến chống Trung Quốc.
  B - 
Kháng chiến chống Pháp.
  C - 
Kháng chiến chống Nhật.
  D - 
Kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
5-
Giai đoạn 1954 đến 1975 là thời kỳ miền Bắc:
  A - 
Chống Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
  B - 
Mở cửa bang giao với các nước trên thế giới.
  C - 
Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa chi viện cho chiến trường lớn miền Nam.
  D - 
Câu a và c đúng.
6-
Những năm cuối thế kỷ 80 của thế kỷ XX, kinh tế nước ta bị rơi vào khủng hoảng kéo dài:
  A - 
Với tình trạng lạm phát kéo dài, tiền mất giá, giá cả gia tăng, đời sống công nhân viên chức khó khăn.
  B - 
Hàng hóa dư thừa, buôn bán ế ẩm.
  C - 
Cơ sở sản xuất tư nhân bị phá sản.
  D - 
Tất cả đều đúng.
7-
Cơ cấu kinh tế của một nước được biểu hiện bằng:
  A - 
Tỉ lệ phần trăm của các ngành, các vùng hay các thành phần kinh tế trong toàn bộ GDP của một nước.
  B - 
Tỉ lệ phần trăm của các ngành công nghiệp của một nước.
  C - 
Tỉ lệ phần trăm của các ngành kinh tế trọng điểm.
  D - 
Câu a và c đều đúng.
8-
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở các mặt chủ yếu sau:
  A - 
Giảm tỉ trọng trong công nghiệp, xây dựng, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.
  B - 
Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, tăng xuất khẩu, chú trọng sản xuất lương thực.
  C - 
Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế.
  D - 
Câu a và c đúng.
9-
Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ được biểu hiện bằng:
  A - 
Sự hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, cho người nước ngoài thuê đất, tạo nên các vùng phát triển kinh tế năng động.
  B - 
Sự hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng triển phát kinh tế năng động.
  C - 
Cho các thành phần kinh tế có đất để kinh doanh.
  D - 
Sự thay đổi ranh giới các tỉnh, các vùng sao cho thích hợp thời kỳ đổi mới.
10-
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là:
  A - 
Chuyển nền kinh tế từ phong kiến sang tư bản để phát triển xã hội.
  B - 
Chuyển nền kinh tế từ tư bản chủ nghĩa sang xã hội chủ nghĩa để thích nghi với hoàn cảnh.
  C - 
Sự thay đổi dần dần, từng bước cơ cấu của nền kinh tế trong phạm vi các ngành và các vùng lãnh thổ nhằm thích nghi với các hoàn cảnh phát triển đất nước.
  D - 
Tất cả đều đúng.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters