Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9 >> Địa Lý >>  || 
19 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 2.
Demo

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cho đến những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỷ XX:
a. Kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn.
b. Kinh tế thịnh vượng, có nhiều trung tâm công nghiệp.
c. Khủng hoảnh kinh tế kéo dài, lạm phát cao, sản xuất đình trệ, lạc hậu.
d. Câu a và c đúng.

Demo

Việt Nam là một trong những trung tâm xuất hiện sớm nghề trồng lúa ở Đông Nam Á. Hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất là:
a. Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ.
b. Đồng Bằng sông Hồng, Đồng Bằng sông Cửu Long.
c. Đồng bằng duyên hải miền Trung, tỉnh Cà Mau.
d. Đồng Bằng sông Hồng, Đồng bằng duyên hải miền Trung.

Demo

Lực lượng lao động của nước ta bao gồm những người trong độ tuổi lao động:
a. Từ 18 đến 55 tuổi cho nữ và đến 60 tuổi cho nam.
b. Từ 15 đến 60 tuổi cho nữ và đến 65 tuổi cho nam.
c. Từ 20 tuổi đến 60 tuổi cho nữ và đến 65 tuổi cho nam.
d. Từ 15 đến 55 tuổi cho nữ và đến 60 tuổi cho nam.

Demo

Nơi có điều kiện thuận lợi cho cuộc sống thì mật độ dân số cao; mật độ dân số cao sẽ tạo nên:
a. Nhiều công ăn việc làm, nhiều trung tâm công nghiệp.
b. Sự quá tải về quỹ đất, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
c. Khai thác đất đai tốt, cải thiện môi trường.
d. Tài nguyên được sử dụng hợp lý và bảo quản tốt.

Demo

Nước Việt Nam có:
a. Lãnh thổ thuộc loại nhỏ, dân số ít trên thế giới.
b. Lãnh thổ thuộc loại trung bình, dân số đông trên thế giới.
c. Lãnh thổ thuộc loại trung bình, dân số trung bình trên thế giới.
d. Lãnh thổ thuộc loại lớn, dân số trung bình trên thế giới.

Demo

Vùng nào có thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp nhất nước ta (năm 1999)?

Demo

Khó khăn trong phát triển nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là gì?

Demo

Trong số các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận dưới đây, di sản nào không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

Demo

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự đổi thay to lớn của nông nghiệp nước ta trong những năm Đổi mới là gì?

      Đến trang:   Left    1  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters