Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
50 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

60oC tương ứng với? a. 333K, 140oF b. 330K, 108oF c. 60K, 140oF d. 60K, 92oF Khi hạ nhiệt độ của một khối chất lỏng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? a. Thể tích và khối lượng của chất lỏng giảm b. Thể tích và khối lượng của chất lỏng tăng c. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm d. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng Khi phơi quần áo, để quần áo khô nhanh ta cần những yếu tố nào? a. Chỉ cần nhiệt độ cao và gió mạnh b. Chỉ cần nhiệt độ cao và diện tích mặt thoáng của quần áo lớn c. Chỉ cần gió mạnh và diện tích mặt thoáng của quâ

Demo

Nhận xét nào sau đây là đúng? a. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng giảm b. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng tăng c. Nhiệt độ sôi của chất lỏng không phụ thuộc vào độ cao d. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng Chọn kết luận đúng nhất trong những kết luận sau: a. Một số chất rắn có thể co dãn vì nhiệt b. Một số chất lỏng, khí có thể co dãn vì nhiệt c. Cả 1 và 2 d. Tất cả các chất rắn, lỏng, khí đều bị co dãn vì nhiệt Vì sao đựng nước trong các vò bằng đất nung (chum hay vại), nước bao giờ

Demo

Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau: a. Sự sôi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào b. Sự sôi chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng c. Sự sôi chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng d. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định So sánh nhiệt độ sôi của thủy ngân, đồng, sắt ở cùng điều kiện như nhau có các ý kiến sau, ý kiến nào là đúng? a. Thủy ngân có nhiệt độ sôi lớn nhất b. Sắt có nhiệt độ sôi lớn nhất c. Đồng có nhiệt độ sôi nhỏ nhất d. Cả ba chất có nhiệt độ sôi giống nhau Đun thủy ngân tới khi sôi. Trong suốt q

Demo

Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, ta phải dùng nhiệt kế nào? a. Nhiệt kế rượu b. Nhiệt kế y tế c. Nhiệt kế thủy ngân d. Nhiệt kế nào cũng được Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng? a. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng b. Ở độ cao 3000m thì nhiệt độ sôi của nước là 90oC c. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80oC d. Ở độ cao

Demo

Chọn câu trả lời đúng nhất. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những hiện tượng vật lý nào? a. Bay hơi b. Ngưng tụ c. Bay hơi và ngưng tụ d. Cả a, b, c đều sai Chọn câu trả lời đúng nhất. Các đám mây hình thành là do: a. Nước bốc hơi b. Khói c. Hơi nước ngưng tụ d. Nước bốc hơi bay lên cao gặp lạnh và ngưng tụ tạo thành mây Chọn phát biểu sai? a. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi b. Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng lớn c. Trong suốt thời gian bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi d. Sự chuyển tư

Demo

Chọn câu trả lời đúng nhất. Chưng cất nước hoặc chưng cất rượu là ứng dụng của các hiện tượng vật lý sau: a. Nóng chảy b. Đông đặc c. Bay hơi d. Bay hơi và ngưng tụ Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ? a. Đổ mồ hôi b. Nước để trong tủ lạnh đông thành nước đá c. Chung quanh ly nước đá có đọng những giọt nước d. Hơi nước bay lên khi nước sôi Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những quá trình: a. Bay hơi và ngưng tụ b. Nóng chảy và bay hơi c. Nóng chảy và ngưng tụ d. Bay hơi và đông đặc

Demo

Chọn nhận xét đúng. Nước trong lọ thủy tinh bay hơi càng nhanh khi: a. Mặt thoáng lọ càng lớn b. Mặt thoáng lọ càng nhỏ c. Lọ càng lớn d. Lọ càng sâu Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: a. Nước trong cốc càng nhiều b. Nước trong cốc càng ít c. Nước trong cốc càng nóng d. Nước trong cốc càng lạnh Chọn kết luận đúng. Khi vừa lau sàn nhà xong, ta cảm thấy mát mẻ: a. Do nước bay hơi thu nhiệt từ nền nhà b. Do nền nhà sạch sẽ ta có cảm giác mát mẻ c. Do khong khí có hơi nước d. Do cảm giác tâm lý

Demo

Chọn phát biểu sai? a. Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0oC b. Nước đông đặc sẽ giảm thể tích c. Nước đông đặc sẽ tăng thể tích d. Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ nước không đổi Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc: a. Đúc tượng đồng b. Đổ nước vào ly rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh c. Sáp đèn cầy chảy ra rồi cứng lại d. Xi măng khô lại sau khi xây Chọn câu trả lời đúng. Để làm đông đặc rượu ta có thể thực hiện bằng cách nào? a. Làm lạnh rượu đ

Demo

Chọn kết luận đúng. Hiện tượng đông đặc là hiện tượng: a. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn b. Một khối chất khí biến thành chất lỏng c. Một khối chất khí biến thành chất rắn d. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng Chọn phát biểu sai? a. Một chất chuyển từ thể rắn saang thể lỏng gọi là sự đông đặc b. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng c. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi d. Một vật nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó &#

Demo

Chọn nhận xét đúng. Với paraphin (sáp, đèn cầy, nến) và kim loại: a. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin cao hơn kim loại b. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin thấp hơn kim loại c. Khi đun nóng thì paraphin nóng chảy trước kim loại d. Cả b, c đều đúng Ở nhiệt độ 987oC, đồng ở trạng thái: a. Rắn b. Lỏng c. Khí d. Lỏng và khí Hiện tượng nóng chảy là hiện tượng nào dưới đây? a. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn b. Một khối chất khí biến thành chất lỏng c. Một khối chất khí biến thành chất rắn d. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng

      2    3    4    5    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 12
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters