WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:08:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để ý thấy ở các đường ống dẫn hơi, có những đoạn bị uốn cong. Giải thích tại sao?

  A - 
Để làm giảm tốc độ lưu thông của hơi
  B - 
Để lắng đọng bụi trong hơ
  C - 
Để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng của ống
  D - 
Cả ba lý do a, b, c
2-
Một băng kép cấu tại bằng hai thanh nhôm và đồng. Khi được làm lạnh, hình dạng của nó sẽ như thế nào?

  A - 
Như hình a
  B - 
Như hình b
  C - 
Như hình c
  D - 
Như hình d
3-
Một băng giấy bạc trong bao thuốc lá khi hơ nóng trên ngọn lửa sẽ có hình dạng như hình vẽ sau. Chọn kết luận sai:

  A - 
Băng giấy có cấu tạo tương tự băng kép gồm một mặt giấy và một mặt bạc
  B - 
Giấy và bạc dãn nở vì nhiệt khác nhau nên băng giấy bị cong
  C - 
Phía dưới là mặt giấy nên giấy nở vì nhiệt ít hơn bạc
  D - 
Phía dưới là mặt giấy nên giấy nở vì nhiệt nhiều hơn bạc
4-
Chọn hai thanh kim loại có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau làm băng kép. Khi hơ nóng, băng kép sẽ:
  A - 
Luôn cong về phía thanh có độ dãn nở vì nhiệt lớn hơn
  B - 
Luôn cong về phía thanh có độ dãn nở vì nhiệt nhỏ hơn
  C - 
Tùy thuộc vào nhiệt độ mà cong về các phía khác nhau
  D - 
Băng kép vẫn thẳng nhưng dài hơn ban đầu
5-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Băng kép được cấu tạo bằng:
  A - 
Hai kim loại khác nhau
  B - 
Một thanh nhôm và một thanh sắt
  C - 
Một thanh đồng và một thanh nhôm
  D - 
Một thanh đồng và một thanh sắt
6-
Chọn câu trả lời đúng. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta không đặt các thanh ray sát nhau, mà phải đặt chúng cách nhau một khoảng ngắn?
  A - 
Để tiết kiệm thanh ray
  B - 
Để tạo nên âm thanh đặc biệt
  C - 
Để dễ uốn cong đường ray
  D - 
Để tránh hiện tượng hai thanh ray đẩy nhau do dãn nở khi nhiệt độ tăng lên
7-
Dụng cụ đo độ nóng, lạnh đầu tiên của loại người, như hình vẽ, do nhà bác học Galilê (1564 – 1642) sáng chế. Nó hoạt động như thế nào?

  A - 
Mực nước trong ống thủy tinh tăng khi nhiệt độ tăng
  B - 
Mực nước trong ống thủy tinh giảm khi nhiệt độ giảm
  C - 
Mực nước trong ống thủy tinh tăng khi nhiệt độ giảm
  D - 
Cả a và b
8-
Xem hình vẽ. Khi đốt nóng thanh sắt, nếu gắn chốt chặn vào lỗ nào thì chốt chặn sẽ bị gãy?

  A - 
Ở lỗ A
  B - 
Ở lỗ B
  C - 
Ở lỗ C
  D - 
Ở lỗ A, B, C đều được
9-
Chọn kết quả đúng. Hãy tính 100oF ứng với bao nhiêu oC?
  A - 
37,77oC
  B - 
32oC
  C - 
18oC
  D - 
50oC
10-
Trong nhiệt giai Farenhai số khoảng được chia là bao nhiêu?
  A - 
100 khoảng
  B - 
180 khoảng
  C - 
212 khoảng
  D - 
106 khoảng
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters