Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
9 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

1.Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết làm gì ?
A. Chế tạo ra lửa
B. Biết làm đồ sắt
C. Biết làm đồ gốm
D. Chế tạo ra công cụ lao động
2. Gia đình là ... chung sống và gắn bó bởi quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống ?
A. Số đông người
B. Tập thể người
C. Cộng đồng người
D. Cả ba đều đúng

Demo

1. Trong gia đình mối qua hệ quan trọng nhất là quan hệ nào ?
A. Quan hệ con cái
B. Quan hệ vợ chồng
C. Quan hệ ông bà
D. Quan hệ giữa các thành viên
2. Gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây ?
A. Đạo đức
B. Cả 3 đều đúng
C. Pháp luật
D. Phong tục

Demo

1. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm ?
A. Đói cho sạch , rách cho thơm
B. Xay lúa thì thôi ẳm em
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
D. Gắp lửa bỏ tay người
2. Biểu hiện của nhân phẩm ?
A. Có lương tâm trong sáng
B. Cả 3 đều đúng
C. Nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh
D. Thực hiện tốt các chuẩn mực xã hội

Demo

Lương tâm là….tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội ?
A. Trách nhiệm
B. Khả năng
C. Trạng thái
D. Năng lực

Demo

1.Lương tâm có bao nhiêu trạng thái ?
A. Hai trạng thái
B. Bốn trạng thái
C. Năm trạng thái
D. Ba trạng thái
2.Tình yêu là......giữa hai người khác giới , ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt ?
A. Sự rung cảm quyến luyến sâu sắc
B. Có nhu cầu yêu
C. Sự đồng cảm
D. Sự hoà hợp của trái tim

Demo

Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượnt bao giờ cũng bắt đầu từ:
a. Sự biến đổi về lượng
b. Sự thay đổi những thuộc tính cơ bản của lượng
c. Quá trình biến đổi trạng thái của lượng
d. Sự thay đổi lượng đặc trưng

Demo

Trường hợp nào sau đây là phủ định biện chứng?
a. Lúa gạo trồng được đem ăn hết
b. Tiền làm ra tiếp tục đầu tư kinh doanh sinh ra tiền lời
c. Lai tạo giống cho ra đời loại dưa hấu không hạt
d. Không chấp nhận bất kỳ hình thức kinh tế nào của Nhà nước tư bản chủ nghĩa, coi các hình thức đó là sai hoàn toàn và phải bị thay thế.

Demo

Vấn đề cơ bản của triết học là:
a. Vật chất và ý thức
b. Vật chất quyết định ý thức
c. Ý thức quyết định vật chất
d. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Demo

Xác định tác giả của câu nói :" Sức có mạnh mới gánh được nặng đi xa. Người cách mạng có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"

Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters