Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:08:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vấn đề cơ bản của triết học là:
  A - 
Vật chất và ý thức
  B - 
Vật chất quyết định ý thức
  C - 
Ý thức quyết định vật chất
  D - 
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2-
Con người là sản phẩm của:
  A - 
Sản phẩm của giới tự nhiên
  B - 
Không theo quy luật nào cả
  C - 
Tuân theo những quy luật
  D - 
Theo ý muốn chủ quan của con người
3-
Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm:
  A - 
Bên trong của sự vật
  B - 
Cơ bản của sự vật
  C - 
Bên ngoài sự vật
  D - 
Không cơ bản của sự vật, hiện tượng
4-
Phương pháp siêu hình xem xét sự vật:
  A - 
Một cách phiến diện
  B - 
Trong trạng thái cô lập, tách rời
  C - 
Trong sự ràng buộc lẫn nhau
  D - 
Không ngừng vận động, không ngừng phát triển
5-
Hoạt động thực tiễn cơ bản nhất của con người là gì?
  A - 
Hoạt động chính trị - xã hội
  B - 
Hoạt động văn hoá, nghệ thuật
  C - 
Hoạt động thực nghiệm khoa học
  D - 
Hoạt động sản xuất vật chất
6-
Khi tồn tại xã hội thay đổi thì ý thức xã hội đang phản ánh nó:
  A - 
Sẽ không thay đổi
  B - 
Cũng thay đổi theo
  C - 
Sẽ mất đi
  D - 
Sẽ không tồn tại nữa
7-
Trong nền sản xuất lớn, hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
  A - 
Đối tượng lao động
  B - 
Sức lao động
  C - 
Tư liệu sản xuất hiện đại
  D - 
Công cụ sản xuất tiên tiến
8-
Yếu tố quan trọng nhất của tồn tại xã hội là:
  A - 
Mật độ dân số
  B - 
Hoàn cảnh địa lí và dân số
  C - 
Môi trường tự nhiên
  D - 
Phương thức sản xuất
9-
Yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của mọi phương thức sản xuất là:
  A - 
Người lao động
  B - 
Đối tượng lao động
  C - 
Người sở hữu tư liệu sản xuất
  D - 
Tư liệu lao động
10-
Con người quan sát thấy ánh sáng mặt trời chứa nhiệt nên đã chế tạo ra các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Điều này thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?
  A - 
Mục đích
  B - 
Động cơ
  C - 
Tiêu chuẩn của chân lý
  D - 
Cơ sở
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters