Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:02:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xác định tác giả của câu nói :" Sức có mạnh mới gánh được nặng đi xa. Người cách mạng có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"
  A - 
Nông Đức Mạnh
  B - 
Đỗ Mười
  C - 
Nguyễn Minh Triết
  D - 
Hồ Chí Minh
2-
Chức năng nào không phải của gia đình?
  A - 
Tổ chức đời sống gia đình
  B - 
Phát triển xã hội
  C - 
Làm kinh tế
  D - 
Nuôi dạy con cái
3-
Tình yêu đích thực diễn biến qua ba giai đoạn nào?
  A - 
Gia đình hạnh phúc - tình yêu - hôn nhân
  B - 
Hôn nhân - gia đình hạnh phúc - tình yêu
  C - 
Hôn nhân - tình yêu - gia đình hạnh phúc
  D - 
Tình yêu - hôn nhân - gia đình hạnh phúc
4-
Trong gia đình, mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ:
  A - 
Mọi thành viên trong gia đình
  B - 
Anh chị em
  C - 
Vợ và chồng
  D - 
Cha mẹ và con cái
5-
Tình yêu đích thực có đặc điểm:
  A - 
Ghen tuông để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt
  B - 
Không được có một người bạn khác giới
  C - 
Có sự chia sẻ, thông cảm, nâng đỡ lẫn nhau
  D - 
Phải là tình yêu đầu tiên
6-
Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là:
  A - 
Mọi chi tiêu trong nhà, mỗi người
  B - 
Mọi công việc trong nhà đều chia đôi
  C - 
Tổ chức đời sống gia đình hoà thuận
  D - 
Vợ, chồng có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau
7-
Câu tục ngữ " Đói cho sạch, rách cho thơm" thể hiện phạm trù cơ bản nào của đạo đức học?
  A - 
Danh dự
  B - 
Nhân phẩm
  C - 
Hạnh phúc
  D - 
Nghĩa vụ
8-
Nến tảng của hạnh phúc gia đình là:
  A - 
Tri thức
  B - 
Đạo đức
  C - 
Pháp luật
  D - 
Phong tục tập quán
9-
Truyền thống đạo đức nào sau đây của dân tộc ta được thừa kế và phát triển trong thời dại ngày nay:
  A - 
Nhân nghĩa
  B - 
Trung quân
  C - 
Tam tòng
  D - 
Nam trọng, nữ khinh
10-
Hôn nhân là:
  A - 
Quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn
  B - 
Quan hệ giữa nam và nữ
  C - 
Hai người được cha mẹ hứa hôn
  D - 
Hai người sống chung với nhau
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters