Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:02:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lương tâm có bao nhiêu trạng thái ?
  A - 
Hai trạng thái
  B - 
Bốn trạng thái
  C - 
Năm trạng thái
  D - 
Ba trạng thái
2-
Tình yêu là ...... giữa hai người khác giới , ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt ?
  A - 
Sự rung cảm quyến luyến sâu sắc
  B - 
Có nhu cầu yêu
  C - 
Sự đồng cảm
  D - 
Sự hoà hợp của trái tim
3-
Nghĩa vụ là .... của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung cộng đồng , của xã hội ?
  A - 
Phản ánh
  B - 
Nhân tố
  C - 
Trách nhiệm
  D - 
Nét đặc trưng
4-
Những câu tục ngữ nào sau đây nói về quan hệ gia đình ( câu nào không đúng ) ?
  A - 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
  B - 
Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông
  C - 
Năng nhặt chặt bị
  D - 
Con hơn cha nhà có phúc
5-
Vai trò chủ thế của con người được thể hiện ở điểm nào ?
  A - 
Sáng tạo ra công cụ lao động
  B - 
Sáng tạo ra giá trị văn hoá
  C - 
Sáng tạo ra mọi nguồn cẩm hứng
  D - 
Sáng tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần
6-
Sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với trẻ em hiện nay là ?
  A - 
Được vui chơi giải trí
  B - 
Được chăm sóc
  C - 
Được học hành
  D - 
Cả 3 ý trên
7-
Chế độ hôn nhân ở nước ta là ?
  A - 
Một vợ một chồng
  B - 
Tự nguyện ,tiến bộ
  C - 
Bình đẳng
  D - 
Cả ba đều đúng
8-
Đỉnh cao của các cuộc cách mạng xã hội là gì ?
  A - 
Cải tạo phương thức sản xuất
  B - 
Cải tạo tự nhiên
  C - 
Cải tạo xã hội
  D - 
Đấu tranh giai cấp
9-
Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm và danh dự ( ý nào không đúng ) ?
  A - 
Cọp chết để da người chết để tiếng
  B - 
Chết vinh hơn sống nhục
  C - 
Giấy rách phải giữ lấy lề
  D - 
Trong ấm ngoài êm
10-
Hạnh phúc là ..... hài lòng của con người khi được thoả mãn nhu cầu chính đáng lành mạnh về vật chất , tinh thần ?
  A - 
Cảm xúc vui sướng
  B - 
Khoan khoái
  C - 
Rung cảm
  D - 
Cả 3 ý trên
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters