Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:16:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết làm gì ?
  A - 
Chế tạo ra lửa
  B - 
Biết làm đồ sắt
  C - 
Biết làm đồ gốm
  D - 
Chế tạo ra công cụ lao động
2-
Gia đình là ... chung sống và gắn bó bởi quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống ?
  A - 
Số đông người
  B - 
Tập thể người
  C - 
Cộng đồng người
  D - 
Cả ba đều đúng
3-
Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm ?
  A - 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  B - 
Xay lúa thì thôi ẳm em
  C - 
Gắp lửa bỏ tay người
  D - 
Đói cho sạch , rách cho thơm
4-
Gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây ?
  A - 
Pháp luật
  B - 
Phong tục tập quán
  C - 
Đạo đức
  D - 
Cả 3 đều đúng
5-
Những việc làm nào sau đây của học sinh góp phần vì sự tiến bộ và hạnh phúc của con người ( ý nào không đúng ) ?
  A - 
Có lối sống lành mạnh
  B - 
Sống vì chính mình
  C - 
Hoạt động từ thiện
  D - 
Học tập tốt
6-
Đỉnh cao của các cuộc cách mạng xã hội là gì ?
  A - 
Cải tạo tự nhiên
  B - 
Cải tạo xã hội
  C - 
Đấu tranh giai cấp
  D - 
Cải tạo phương thức sản xuất
7-
Vai trò chủ thế của con người được thể hiện ở điểm nào ?
  A - 
Sáng tạo ra mọi nguồn cảm hứng
  B - 
Sáng tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần
  C - 
Sáng tạo ra giá trị văn hoá
  D - 
Sáng tạo ra công cụ lao động
8-
Những câu tục ngữ nào sau đây nói về quan hệ hôn nhân ( câu nào không đúng ) ?
  A - 
Của chồng ,công vợ
  B - 
Anh em như môi với răng
  C - 
Ép dầu ép mỡ ,ai nỡ ép duyên
  D - 
Thuyền theo láy ,gái theo chồng
9-
Nam - nữ được kết hôn ở lứa tuổi nào ?
  A - 
Nam 21 tuổi - nữ 19 tuổi
  B - 
Nam 23 tuổi - nữ 21 tuổi
  C - 
Nam 20 tuổi - nữ 18 tuổi
  D - 
Nam 22 tuổi - nữ 20 tuổi
10-
Chế độ hôn nhân ở nước ta là ?
  A - 
Bình đẳng
  B - 
Tự nguyện ,tiến bộ
  C - 
Một vợ một chồng
  D - 
Cả ba đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters