Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:18:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điều gì không cần tránh trong tình yêu ?
  A - 
Sự quyến luyến ,gắn bó
  B - 
Yêu quá sớm
  C - 
Yêu một lúc nhiều người
  D - 
Quan hệ tình dục trước hôn nhân
2-
Những câu tục ngữ nào sau đây không nói về quan hệ hôn nhân ?
  A - 
Thuyền theo láy ,gái theo chồng
  B - 
Ép dầu ép mỡ ,ai nỡ ép duyên
  C - 
Của chồng ,công vợ
  D - 
Anh em như môi với răng
3-
Những chuẩn mực nào sau đây không phù hợp yêu cầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ?
  A - 
Cần kiệm
  B - 
Trung với vua
  C - 
Trọng lễ độ
  D - 
Liêm chính
4-
Những trường hợp nào được kết hôn ?
  A - 
Nam - nữ thanh niên
  B - 
Người mất năng lực hành vi dân sự
  C - 
Giữa những người cùng dòng máu
  D - 
Người đang có vợ hoặc có chồng
5-
Đạo đức là gì ?
  A - 
Không được vượt đèn đỏ
  B - 
Phải vâng lời cha mẹ
  C - 
Tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với lợi ích xã hội
  D - 
Thực hiện đúng pháp luật
6-
Làm thế nào để trở thành người có lương tâm ? (ý nào không đúng)
  A - 
Thường xuyên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ
  B - 
Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng , đẹp đẽ trong quan hệ với mọi người
  C - 
Thường xuyên rèn luyện đạo đức , tư tưởng theo quan điểm tiến bộ
  D - 
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân một cách tự nguyện
7-
Biểu hiện của tình yêu chân chính là ? (câu nào không đúng).
  A - 
Có quan hệ tình dục
  B - 
Có lòng vị tha thông cảm
  C - 
Tôn trọng ,tin cậy lẫn nhau
  D - 
Quan tâm sâu sắc
8-
Ý nào không nói đúng về vai trò của đạo đức đối với cá nhân?
  A - 
Góp phần hoàn thiện nhân cách
  B - 
Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích
  C - 
Sống vì mình
  D - 
Giàu lòng vị tha nhân ái
9-
Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm ?
  A - 
Đói cho sạch , rách cho thơm
  B - 
Xay lúa thì thôi ẳm em
  C - 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  D - 
Gắp lửa bỏ tay người
10-
Biểu hiện của nhân phẩm ?
  A - 
Có lương tâm trong sáng
  B - 
Nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh
  C - 
Thực hiện tốt các chuẩn mực xã hội
  D - 
Cả 3 đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters