Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:37:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lương tâm là ... tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội ?
  A - 
Trách nhiệm
  B - 
Khả năng
  C - 
Trạng thái
  D - 
Năng lực
2-
Những câu tục ngữ nào sau đây nói không đúng về hạnh phúc ?
  A - 
Con cái khôn ngoan vẽ vang cha mẹ
  B - 
Ngọc nát còn hơn ngói lành
  C - 
Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ
  D - 
Có an cư mới lạc nghiệp
3-
Chính sách của Đảng và nhà nước quan tâm đến chiến lược con người ?( ý nào không đúng )
  A - 
Chính sách xoá đói giảm nghèo
  B - 
Chính sách với người tàn tật, gia đình thương binh ,liệt sĩ
  C - 
Chính sách vì ngày mai phát triển
  D - 
Chính sách giáo dục ,y tế
4-
Tự ái là gì ?
  A - 
Đặt cái tôi quá cao, không muốn ai chỉ trích khuyên bảo
  B - 
Là bảo vệ danh dự của mình
  C - 
Là muốn mình nổi tiếng
  D - 
Cả 3 đáp án trên đều đúng
5-
Danh dự là gì?
  A - 
Là sự tôn trọng của mình
  B - 
Là danh tiếng
  C - 
Là tự trọng
  D - 
Là nhân phẩm của con người được xã hội đánh giá và công nhận
6-
Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã hội ?
  A - 
Con người cần được bảo vệ
  B - 
Mọi sự phát triển xã hội đều vì con người
  C - 
Con người là chủ thể xã hội
  D - 
Vì hạnh phúc con người
7-
Những câu tục ngữ nào sau đây không phù hợp với đạo đức và pháp luật của dân tộc ?
  A - 
Cầm cân nẩy mực
  B - 
Trọng nghĩa khinh tài
  C - 
Đất có lề, quê có thói
  D - 
Cả ba đều đúng
8-
Những hành động nào sau đây đe doạ đến tự do ,hạnh phúc con người ( ý nào không đúng ) ?
  A - 
Bệnh tật
  B - 
Đói nghèo
  C - 
Sản xuất
  D - 
Ô nhiễm môi trường
9-
Gia đình là ... chung sống và gắn bó bởi quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống ?
  A - 
Số đông người
  B - 
Tập thể người
  C - 
Cộng đồng người
  D - 
Cả ba đều đúng
10-
Chức năng gia đình là gì ( ý nào không đúng ) ?
  A - 
Làm kinh tế
  B - 
Duy trì nòi giống
  C - 
Chức năng huyết thống
  D - 
Nuôi dưỡng giáo dục con cái
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters