Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:17:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vai trò của đạo đức đối với gia đình (ý nào không đúng) ?
  A - 
Góp phần hoàn thiện nhân cách
  B - 
Tạo nên sự ổn định ,phát triển vững chắc của gia đình
  C - 
Đạo đức là nền tảng của gia đình
  D - 
Là nhân tố xây dựng gia đình hạnh phúc
2-
Trong gia đình mối qua hệ quan trọng nhất là quan hệ nào ?
  A - 
Quan hệ con cái
  B - 
Quan hệ vợ chồng
  C - 
Quan hệ ông bà
  D - 
Quan hệ giữa các thành viên
3-
Gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây ?
  A - 
Đạo đức
  B - 
Pháp luật
  C - 
Phong tục tập quán
  D - 
Cả 3 đều đúng
4-
Câu ca dao , tục ngữ , thơ sau đây nói không đúng về tình yêu ?
  A - 
Yêu em anh biết để đâu
  B - 
Yêu là chết trong lòng một ít
  C - 
Trong ấm ngoài êm
  D - 
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
5-
Biểu hiện của nhân phẩm ?
  A - 
Thực hiện tốt các chuẩn mực xã hội
  B - 
Có lương tâm trong sáng
  C - 
Nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh
  D - 
Cả 3 đều đúng
6-
Những câu tục ngữ nào sau đây nói không đúng về hạnh phúc ?
  A - 
Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ
  B - 
Có an cư mới lạc nghiệp
  C - 
Con cái khôn ngoan vẽ vang cha mẹ
  D - 
Ngọc nát còn hơn ngói lành
7-
Sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với trẻ em hiện nay là ?
  A - 
Được học hành
  B - 
Được vui chơi giải trí
  C - 
Được chăm sóc
  D - 
Cả 3 ý trên
8-
Những hành động nào sau đây không đe doạ đến tự do ,hạnh phúc con người ?
  A - 
Sản xuất
  B - 
Ô nhiễm môi trường
  C - 
Bệnh tật
  D - 
Đói nghèo
9-
Nghĩa vụ là ... của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung cộng đồng , của xã hội ?
  A - 
Phản ánh
  B - 
Trách nhiệm
  C - 
Nhân tố
  D - 
Nét đặc trưng
10-
Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã hội ?
  A - 
Vì hạnh phúc con người
  B - 
Con người cần được bảo vệ
  C - 
Con người là chủ thể xã hội
  D - 
Mọi sự phát triển xã hội dều vì con người
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters