Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:45:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trường hợp nào sau đây là phủ định biện chứng?
  A - 
Lúa gạo trồng được đem ăn hết
  B - 
Tiền làm ra tiếp tục đầu tư kinh doanh sinh ra tiền lời
  C - 
Lai tạo giống cho ra đời loại dưa hấu không hạt
  D - 
Không chấp nhận bất kỳ hình thức kinh tế nào của Nhà nước tư bản chủ nghĩa, coi các hình thức đó là sai hoàn toàn và phải bị thay thế.
2-
C.Mac viết: "Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp". Luận điểm này nhấn mạnh vai trò của yếu tố nào?
  A - 
Tư liệu sản xuất
  B - 
Đối tượng lao động
  C - 
Quan hệ sản xuất
  D - 
Công cụ lao động
3-
Luận điềm sau đây của C.Mac: "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào" nhằm nhấn mạnh:
  A - 
Vai trò của sức lao động
  B - 
Vai trò của tư liệu lao động
  C - 
Vai trò của công cụ lao động
  D - 
Vai trò của đối tượng lao động
4-
Xã hội loài người ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao tuân theo:
  A - 
Qui luật phát triển
  B - 
Khả năng nhận thức của con người
  C - 
Qui luật vận động khác nhau
  D - 
Qui luật khách quan
5-
Có mấy hình thức hoạt động thực tiễn?
  A - 
Bốn
  B - 
Năm
  C - 
Hai
  D - 
Ba
6-
Thói quen thức dậy sớm của một số người là:
  A - 
Tam lí xã hội
  B - 
Ý thức xã hội
  C - 
Hệ tư tưởng
  D - 
Các câu trên đều đúng
7-
Hồ Chí Minh đã từng nói : "Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông". Câu nói trên thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?
  A - 
Cơ sở
  B - 
Tiêu chuẩn của chân lý
  C - 
Động lực
  D - 
Mục đích
8-
Trong quan hệ với tồn tại xã hội, ý thức xã hội:
  A - 
Quyết định tồn tại xã hội
  B - 
Phản ánh tồn tại xã hội
  C - 
Tác động trở lại đối với tồn tại xã hội
  D - 
Bao hàm tồn tại xã hội
9-
Con người tìm ra vacxin phòng bệnh và đưa vào sản xuất. Điều này thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?
  A - 
Cơ sở
  B - 
Mục đích
  C - 
Động lực
  D - 
Tiêu chuẩn của chân lý
10-
Trong các yếu tố của phương thức sản xuất, yếu tố nào luôn phát triển?
  A - 
Quan hệ sản xuất
  B - 
Tư liệu sản xuất
  C - 
Lực lượng sản xuất
  D - 
Tất cả các đáp án trên
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters