Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 63
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:00:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hậu quả của việc phá rừng bừa bãi là:
  A - 
Khí hậu thay đổi.
  B - 
Nguồn nước ngầm giảm sút.
  C - 
Hệ sinh thái tự nhiên bị phá hủy.
  D - 
Cả 3 hậu quả trên.
2-
Để có được cuộc sống ngày càng tốt hơn thì cần phải:
  A - 
Bảo vệ tài nguyên đất.
  B - 
Bảo vệ nguồn nước.
  C - 
Bảo vệ môi trường tự nhiên.
  D - 
Bảo vệ tài nguyên rừng.
3-
Việc xác định dân số thế giới trong từng thời gian, từng khu vực, có ý nghĩa quan trọng vì:
  A - 
Biết được số người sinh ra, mất đi trong mỗi thời điểm.
  B - 
Biết được cơ cấu dân số theo độ tuổi.
  C - 
Dân số luôn luôn biến động.
  D - 
Kịp thời có biện pháp, chính sách về dân số.
4-
Nguồn tư liệu về dân số chủ yếu có được thông qua:
  A - 
Thống kê hộ tịch.
  B - 
Điều tra mẫu.
  C - 
Tổng điều tra dân số.
  D - 
Cả 3 cách trên.
5-
Bùng nổ dân số chủ yếu là do:
  A - 
Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao.
  B - 
Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử thấp.
  C - 
Tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ tử giảm nhanh.
  D - 
Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp.
6-
Châu lục có nhiều quốc gia, có dân số trên 100 triệu người nhất là:
  A - 
Châu Á.
  B - 
Châu Phi.
  C - 
Châu Mỹ la tinh.
  D - 
Châu Âu.
7-
Dân số thế giới đạt 5 tỷ người vào năm:
  A - 
1987.
  B - 
1995.
  C - 
1997.
  D - 
1999.
8-
Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ số nam, nữ có sự khác nhau là:
  A - 
Chiến tranh.
  B - 
Chuyển cư.
  C - 
Tuổi thọ trung bình của nam nữ khác nhau.
  D - 
Tất cả các nguyên nhân nêu trên.
9-
Đặc điểm đặc trưng nhất của cộng đồng người mới đến nhập cư là:
  A - 
Tỷ lệ nam cao hơn nữ
  B - 
Chiếm tỷ lệ lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.
  C - 
Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao hơn lớp người phụ thuộc.
  D - 
Chủ yếu là người hoạt động nông nông nghiệp.
10-
Chương trình kế hoạch hóa dân số của một quốc gia chủ yếu nhằm:
  A - 
Giảm tỷ lệ sinh.
  B - 
Giảm tỷ lệ tử.
  C - 
Xây dựng quy mô gia đình có từ 1 - 2 con.
  D - 
Điều chỉnh dân số phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của lúc đó.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 48
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 35
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 23
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 44
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 52
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 03
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 49
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 69
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 71
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 24
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 73
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 48
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters