WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:49:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là:
  A - 
quốc lộ 1.
  B - 
đường Hồ Chí Minh.
  C - 
đường 14.
  D - 
câu A và B đúng.
2-
Quốc lộ 1 ở nước ta chạy suốt từ:
  A - 
cửa khẩu Lào Cai đến thành phố Cần Thơ.
  B - 
cửa khẩu Thanh Thủy đến Cà Mau.
  C - 
cửa khẩu Hữu Nghị đến Năm Căn.
  D - 
cửa khẩu Móng Cái đến Hà Tiên.
3-
Quốc lộ 1 không đi qua vùng kinh tế nào ở nước ta?
  A - 
Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  B - 
Tây Nguyên.
  C - 
Đông Nam Bộ.
  D - 
Đồng bằng sông Cửu Long.
4-
Trục đường bộ xuyên quốc gia thứ 2 có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của dải đất phía tây đất nước là:
  A - 
đường 26.
  B - 
đường 9.
  C - 
đường 14.
  D - 
đường Hồ Chí Minh.
5-
Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:
  A - 
Hà Nội-Đồng Đăng.
  B - 
Hà Nội-Lào Cai.
  C - 
Lưu Xá-Kép-Uông Bí-Bãi Cháy.
  D - 
Thống Nhất.
6-
Số lượng cảng sông chính ở nước ta là khoảng:
  A - 
30.
  B - 
40.
  C - 
50.
  D - 
70.
7-
Vận tải đường sông thuận lợi nhất và được sự dụng với cường độ cao nhất mước ta là:
  A - 
hệ thống sông Hồng-Thái Bình.
  B - 
hệ thống sông Mê Công-Đồng Nai.
  C - 
hệ thống sông Mã-Cả.
  D - 
câu A và B đúng.
8-
Ý nào sau đây không phải là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường biển?
  A - 
Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.
  B - 
Nhiều đảo, quần đảo ven bờ.
  C - 
Có các dòng biển chạy ven bờ.
  D - 
Nằm trên đường hàng hải quốc tế.
9-
Số lượng cảng biển lớn nhỏ ở nước ta là:
  A - 
72.
  B - 
73.
  C - 
74.
  D - 
75.
10-
Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là:
  A - 
Sài Gòn-Cà Mau.
  B - 
Phan Rang-Sài Gòn.
  C - 
Đà Nẵng-Quy Nhơn.
  D - 
Hải Phòng-Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 54
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 44
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 23
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 34
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 28
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 08
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters