Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
492 bài trong 50 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với kha I-âng, đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 11 (ở cùng phía đối với vân sáng trung tâm) là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Màu của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. đỏ. B. lục. C. chàm. D. tím. Trong các câu dưới đây câu nào là đúng khi nói về giao thoa của sóng ánh sáng? A. Vân tối là tập hợp các điểm có hiệu quang trình bằng một số nguyên lần n̗

Demo

Dao động điều hòa có biên độ 3cm, chu kì 0,2 giây, thời điểm ban đầu vật có li độ x = - 3 cm. Phương trình dao động của vật có dạng A. B. C. D. Một vật dao động &

Demo

Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi : A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm. B. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. C. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. D. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. Công thoát electron của một kim loại là Ao, giới hạn quang điện là λo. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng thì động năng

Demo

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là: A. i = 4,0 mm B. i = 0,6 mm C. i = 0,4 mm D. i = 6,0 mm Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số theo các phương trình là : . Biên độ dao 

Demo

Trong hiện tượng sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu để tự do, chiều dài của dây phải thoả mãn : A. bằng số lẻ lần một phần tư bước sóng. B. bằng một số nguyên lần bước sóng. C. bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. D. bằng một số lẻ lần bước sóng. Người ta thường nâng cao hệ số công suất của các mạch tiêu thụ điện nhằm mục đích : A. Tăng cường độ dòng điện qua dụng cụ điện để dụng cụ hoạt động mạnh hơn

Demo

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Khoảng cách hai khe sáng là 3mm. Hình ảnh giao thoa được hứng trên một màn ảnh đặt cách mặt phẳng hai khe là 3m. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là : A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,55 μm C. λ = 0,50 μm D. λ = 0,60 μm Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình :

Demo

Hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng A. phản xạ ánh sáng. B. khúc xạ ánh sáng. C. tán sắc ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Demo

Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1π s đầu tiên là A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. tăng 4 lần. B. giảm 2

Demo

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ( λđ = 0,76 μm) đến vân sáng bậc 1 màu tím ( λt = 0,40 μm) cùng một phía của vân sáng trung tâm là A. 1,8 mm. B. 2,4 mm. C. 1,5 mm. D. 2,7 mm. Xét dao động tổng hợp của 2 dao động thành phần cùng phương có phương trình

Demo

Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 2s. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là: A. B. C. D.

      2    3    4    5   ...  50    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 67
Con lắc - Đề 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 07
Đề Thi Số 31
Đề Thi Số 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Vật lý hạt nhân - Đề 10
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters