Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 75
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:09:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai quả cầu đồng chất đặt cách nhau một khoảng nào đó. Nếu bào mòn sao cho bán kính mỗi quả cầu giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm đi:
  A - 
4 lần
  B - 
8 lần
  C - 
16 lần
  D - 
64 lần
2-
Gia tốc tự do ở bề mặt Mặt Trăng là g0 và bán kính Mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
3go
  D - 
9go
3-
Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự do chỉ bằng ¼ gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Nếu thả vật từ độ cao h trên Trái Đất mất thời gian là t thì cũng ở độ cao đó vật sẽ rơi trên hành tinh X mất thời gian là ( bỏ qua sự thay đổi gia tốc trọng trường theo độ cao )
  A - 
5t
  B - 
2t
  C - 
  D - 
4-
Câu nào đúng? Một người có trọng lực 500N đứng yên trên mặt đất. Lực mà đất tác dụng lên người đó có độ lớn:
  A - 
bằng 500N.
  B - 
nhỏ hơn 500N.
  C - 
lớn hơn 500N.
  D - 
phụ thuộc nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.
5-
Một vật có khối lượng 2 kg. Nếu đặt vật trên mặt đất thì nó có trọng lượng là 20 N. Biết Trái Đất có bán kính R, để vật có trọng lượng là 5 N thì phải đặt vật ở độ cao h so với tâm Trái Đất là:
  A - 
R
  B - 
2R
  C - 
3R
  D - 
4R
6-
Đơn vị của hằng số hấp dẫn G là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Gia tốc rơi tự do của vật càng lên cao thì:
  A - 
càng tăng.
  B - 
càng giảm.
  C - 
giảm rồi tăng.
  D - 
không thay đổi.
8-
Một viên đạn được phóng từ mặt đất, thẳng đứng lên trên và đạt đến độ cao cực đại H trong thời gian T giây. Bỏ qua lực cản không khí. Độ cao của viên đạn ở thời điểm t bất kỳ trong giai đoạn nó chuyển động bằng :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Một vật khối lượng 2kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng là :
  A - 
10 N.
  B - 
2,5 N.
  C - 
5 N.
  D - 
20 N.
10-
Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45N, khi lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng:
  A - 
2R.
  B - 
9R.
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 186
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 48
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 180
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 95
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 140
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 02
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 156
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 146
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 111
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 66
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 52
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 184
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 123
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 226
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 26
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 72
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 111
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters