WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:52:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu Đúng: Công thức tính công là:
  A - 
Công A = F.s
  B - 
Công A = F.s.cosa, a là góc giữa hướng của lực F và độ dời s.
  C - 
Công A = s.F.cosa, a là góc giữa độ dời s và hướng của lực F.
  D - 
Công A = F.s.cosa, a là góc giữa hướng của lực F và phương chuyển động của vật.
2-
Chọn câu Đúng: Đơn vị công là:
  A - 
kg.m2/s2.
  B - 
W/s.
  C - 
k.J.
  D - 
kg.s2/m2.
3-
Chọn câu Sai:
  A - 
Công của lực cản âm vì 90o < a < 180o.
  B - 
Công của lực phát động dương vì 90o > a > 0o.
  C - 
Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không.
  D - 
Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng công của trọng lực cũng bằng không.
4-
Chọn câu Sai: Công suất là:
  A - 
Đại lượng có giá trị bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
  B - 
Đại lượng có giá trị bằng thương số giữa công A và thời gian t cần thiết để thực hiện công ấy.
  C - 
Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của người, máy, công cụ…
  D - 
Cho biết công thực hiện được nhiều hay ít của người, máy, công cụ…
5-
Một tàu chạy trên sông theo đường thẳng kéo một xà lan chở hàng với một lực không đổi F = 5.103N. Lực thực hiện một công A = 15.106J thì xà lan rời chỗ theo phương của lực được quãng đường là:
  A - 
6km.
  B - 
3km.
  C - 
4km.
  D - 
5km.
6-
Một vật có khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang bởi một lực không đổi F = 50N dọc theo đường dốc chính. Vật dời được quãng đường s = 1,5m. Các lực tác dụng lên vật và công của các lực là:
  A - 
Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = 22,5J.
  B - 
Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = − 22,5J.
  C - 
Lực kéo F = 50N, công A1 = - 75J; trọng lực P, công A2 = 22,5J.
  D - 
Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = − 45J.
7-
Một vật có khối lượng m = 3kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong thời gian 1,2s trọng lực thực hiện một công là:
  A - 
274,6J
  B - 
138,3J
  C - 
69,15J
  D - 
– 69,15J
8-
Một vật có khối lượng m = 3kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Công suất trung bình trong 1,2s và công suất tức thời sau 1,2 s là:
  A - 
115,25W và 230,5W.
  B - 
230,5W và 115,25W.
  C - 
230,5W và 230,5W.
  D - 
115,25W và 115,25W.
9-
Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể nước có độ cao 10m. Công suất máy bơm và công sau nửa giờ trong các trường hợp (lấy g = 10m/s2) nếu hiệu suất máy bơm là 0,7:
  A - 
1071,43W; 3857 KJ
  B - 
2142,86W; 1928,5 KJ
  C - 
1071,43W; 3857 KJ
  D - 
2142,86W; 1928,5 KJ
10-
Chọn câu Sai:
  A - 
Công thức tính động năng:
  B - 
Đơn vị động năng là: kg.m/s2
  C - 
Đơn vị động năng là đơn vị công.
  D - 
Đơn vị động năng là: W.s
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 180
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Đề Xuất
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 41
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 80
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 138
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 88
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 76
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 60
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 04
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 56
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 182
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 95
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters