WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:39:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

  A - 
5 chục
  B - 
5 phần mười
  C - 
5 đơn vị
  D - 
5 phần trăm
2-
Cho một số tự nhiên. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào tận cùng bên phải số đó thì số đó tăng thêm 754 đơn vị. Vậy số đã cho là:
  A - 
78
  B - 
75
  C - 
80
  D - 
83
3-
Số a trong dãy tính (a - 9 x 5) : 11 = 12 là:
  A - 
132
  B - 
145
  C - 
177
  D - 
154
4-
Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; .... Số thứ 5 là:
  A - 
32
  B - 
30
  C - 
25
  D - 
40
5-
5,07 ha = ? m2
  A - 
50700
  B - 
50070
  C - 
57000
  D - 
50007
6-
Tích 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng mấy chữ số 0?
  A - 
11
  B - 
2
  C - 
18
  D - 
24
7-
Số dư lớn nhất của phép chia A : 5 là bao nhiêu?
  A - 
6
  B - 
2
  C - 
4
  D - 
3
8-
Trong các phép chia sau, phép chia nào có thương lớn nhất?
  A - 
426 : 0,4
  B - 
426 : 0,04
  C - 
42,6 : 0,4
  D - 
42,6 : 40
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
5
  B - 
7
  C - 
4
  D - 
6
10-
Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 có kết quả là:0
  A - 
50
  B - 
45
  C - 
55
  D - 
0
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 14
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters