WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 237
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:08:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy hình này: A, B, C hay D?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Trên bàn có 10 thẻ lật úp, mỗi thẻ được ghi bằng mỗi con số khác nhau từ 20 đến 29. Năm bạn Bình, Châu, Dũng, Hạnh và Linh mỗi bạn nhặt ra 2 thẻ.
Bình nhận thấy rằng tổng của các con số trên 2 thẻ của mình là 47, còn tổng của Châu là 51, của Dũng là 44, của Hạnh là 57 và của Linh là 46.
Hãy tìm xem mỗi người có 2 thẻ được ghi những số nào?
  A - 
Bình: 22 và 25
Châu: 24 và 27
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 26
  B - 
Bình: 21 và 26
Châu: 24 và 27
Dũng: 22 và 25
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 26
  C - 
Bình: 22 và 29
Châu: 24 và 27
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 25
Linh: 20 và 26
  D - 
Bình: 22 và 25
Châu: 24 và 26
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 27
3-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?
B42  D62   F82   H8?
  A - 
Số 0
  B - 
Số 1
  C - 
Số 2
  D - 
Số 3
4-
Lá bài còn thiếu là lá bài gì?:

  A - 
10 Chuồn
  B - 
2 Chuồn
  C - 
3 Cơ
  D - 
9 Rô
  E - 
4 Pích
  F - 
9 Chuồn
5-
Dùng bảng dưới đây để tìm tên một thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha ở Đông Nam Phi?


  A - 
MOBAMBIQUE
  B - 
MOZAMBIQUE
  C - 
MOZAMBNQUE
  D - 
MOZSMBIQUE
6-
Cho hình vẽ:
a. Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ?
b. Biết cạnh của các ô vuông trong hình vẽ đều dài 1cm. Hãy tính tổng điện tích của tất cả các hình vuông có trong hình vẽ.


  A - 
80 hình, 64 cm2
  B - 
60 hình, 54 cm2
  C - 
55 hình, 45 cm2
  D - 
50 hình, 54 cm2
7-
Đồng hồ nào sẽ được điền vào chỗ trống?

  A - 
Đồng hồ A
  B - 
Đồng hồ B
  C - 
Đồng hồ C
  D - 
Đồng hồ D
  E - 
Đồng hồ E
  F - 
Đồng hồ F
8-
Quân Domino nào còn thiếu trong hình sau:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
9-
Đa Đa đem một nửa số chanh mình có cộng với một nửa quả chanh cất vào hộc bàn, sau đó đem một nửa số chanh còn lại cộng them nửa quả chanh bỏ lên mặt bàn, còn một quả thì cất vào tủ lạnh. Tổng số chanh Đa Đa có nhỏ hơn 9. Hỏi Đa Đa có bao nhiêu quả chanh?(Chú ý: không được cắt chanh ra)
  A - 
7 quả chanh
  B - 
8 quả chanh
  C - 
9 quả chanh
  D - 
10 quả chanh
10-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 8
  C - 
Số 7
  D - 
Số 6
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 65
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 87
Trắc Nghiệm IQ - 163
Number Puzzles - Test 06
Trắc Nghiệm IQ - 269
Trắc Nghiệm IQ - 179
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 117
Trắc Nghiệm IQ - 106
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 104
Trắc Nghiệm IQ - 161
Trắc Nghiệm IQ - 171
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters