WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:54:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Theo tiêu chuẩn Nyquist, nếu hệ hở ổn định hay ở biên giới ổn định (k = 0), lúc đó hệ kín sẽ ổn định nếu đặc tính TBP của hệ hở có quan hệ như thế nào với điểm (-1, j0)
  A - 
Không bao quanh
  B - 
Đi qua
  C - 
Không có quan hệ gì
  D - 
Bao quanh
2-
Bảng Routh được xây dựng như sau:

Hệ số b2 trong bảng Routh được tính theo công thức nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Phát biểu nào sau đây là đúng về tính chất của bảng Routh?
  A - 
Có thể nhân hoặc chia các số hạng trên cùng một cột của bảng Routh với một số dương thì kết quả tính toán vẫn không thay đổi
  B - 
Có thể nhân hoặc chia các số hạng trên cùng một hàng của bảng Routh với một số dương thì kết quả tính toán vẫn không thay đổi
  C - 
Có thể thêm một số dương vào một hàng bất kỳ của bảng Routh thì kết quả tính toán vẫn không thay đổi
  D - 
Có thể nhân hoặc chia các số hạng trên cùng một hàng của bảng Routh với một số âm thì kết quả tính toán vẫn không thay đổi
4-
Nếu Pi nằm ở bên trái trục ảo như hình trên thì góc quay của nó quanh gốc tọa độ được tính như thế nào?

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Theo tiêu chuẩn Mikhailope, nếu biểu đồ vector đa thức đặc tính như hình trên thì hệ thống này sẽ ổn định nếu PTĐT của nó có bậc:

  A - 
3
  B - 
2
  C - 
5
  D - 
4
6-
Nếu đường cong bao điểm M1 như hình trên thì ta nói đường cong đã bao điểm M1 một góc bằng?

  A - 
π
  B - 
  C - 
-2π
  D - 
7-
Độ dự trữ ổn định là?
  A - 
Giá trị phần ảo của nghiệm số gần trục ảo nhất so với các nghiệm khác
  B - 
Giá trị phần thực của nghiệm số gần trục thực nhất so với các nghiệm khác
  C - 
Giá trị phần ảo của nghiệm số gần trục thực nhất so với các nghiệm khác
  D - 
Giá trị phần thực của nghiệm số gần trục ảo nhất so với các nghiệm khác
8-
Phát biểu nào sau đây là đúng về tính chất của bảng Routh?
  A - 
Số lần đổi dấu của các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng số nghiệm của phương trình đặc trưng có phần thực bằng 0
  B - 
Số lần đổi dấu của các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng số nghiệm của phương trình đặc trưng có phần thực âm
  C - 
Số lần đổi dấu của các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng số nghiệm của phương trình đặc trưng có phần thực dương
  D - 
Không nói lên điều gì
9-
Theo tiêu chuẩn Hurwit, một hệ thống có phương trình đặc tính bậc 2 với các hệ số dương sẽ:
  A - 
Luôn ở biên giới ổn định
  B - 
Luôn không ổn định
  C - 
Luôn ổn định
  D - 
Ổn định trong đa số trường hợp
10-
Muốn tìm điều kiện để sai số ở trạng thái xác lập của một hệ thống điều khiển tự động thỏa mãn điều kiện cho trước thì:
  A - 
Tìm điều kiện để hệ không ổn định
  B - 
Chỉ cần tính sai số xác lập và tìm điều kiện để nó thỏa mãn yêu cầu đề ra
  C - 
Tìm điều kiện để hệ ổn định
  D - 
Trước hết phải tìm điều kiện để hệ thống đó ổn định, sau đó tìm điều kiện để sai số ở trạng thái xác lập của nó thỏa mãn yêu cầu đề ra, kết hợp cả hai điều kiện là kết quả cần tìm
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 01
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 24
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 18
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 04
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 02
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 67
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 89
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 36
Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 10
Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 02
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 12
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 07
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 10
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 13
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 04
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 15
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 09
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 09
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 50
CCNA Exam 640 - 802 - Test 03
CCNA Exam 640 - 802 - Test 38
CCNA Exam 640-607 - Test 31
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 19
CCNA Exam 640-607 - Test 21
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 27
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters