Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
222 bài trong 23 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Muốn tạo một file ảnh từ một phần của bức ảnh ta dùng công cụ nào sau đây A) Crop (C) B) Slice (K) C) Move (M) D) Không có đáp án nào đúng Phát biểu nào sau đây là đúng khi dùng lệnh Layer/Merge Down (Ctrl+E) A) Gộp tất cả thành 1 Layer B) Gộp Layer hiện hành với Layer phía dưới C) Gộp những Layer hiển thị con mắt D) Cả 3 đáp án trên đều sai Muốn liên kết các layer thành một nhóm ta dùng lệnh nào trong các lệnh sau A) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + H B) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + G....

Demo

Để sắp xếp thứ tự, vị trí trên dưới của các Layer. Phát biểu nào sau đây là đúng A) Chọn Layer cần thay đổi thứ tự vị trí. Nhấp và giữ chuột vào layer di chuyển lên hoặc xuống trên palette Layer rồi nhả chuột B) Layer \ Arrange \ Bring Forward (Ctrl+]): Đưa Layer lên trên một vị trí C) Layer \ Arrange \ Send Backward (Ctrl+[): Đưa layer xuống dưới một vị trí. D) Cả 3 đáp án trên đều đúng.... Palette Navigator dùng để A) Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình ảnh B) Quản lý màu trong hình ảnh C) Dùng để chọn màu tô

Demo

Muốn quay layer chứa ảnh ta làm cách nào trong các cách sau đây? A) Nhần tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột di ra ngoài góc kích chuột và kéo lên hoặc kéo xuống. B) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột đặt vào một trong 8 điểm chọn và kéo lên hoặc xuống. C) Kích chuột vào ảnh và quay. D) Tất cả các cách trên đều đúng. Khi sử dụng các công cụ tạo vùng chọn muốn bỏ vùng chọn ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây? A) Ctrl + A B) Ctrl + B C) Ctrl + C D) Ctrl + D....

Demo

Là nhóm công cụ : A) Chọn, cắt B) Vector, văn bản C) Tô màu nền, chuyển D) Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh.... Đối với màu Foreground/Background, phát biểu nào sau đây là đúng : A) A. Nhấn phím "d" để trở về màu mặc định của Foreground/Background B) B. Nhấn phím "x" để đổi ngược màu Foreground/Background C) Cả 2 đáp án A, B đều đúng D) Cả 2 đáp án A, B đều sai....

Demo

Lệnh Convert Point Tool dùng để A) Chọn toàn bộ đường Path để di chuyển B) Dùng để chọn điểm neo, node và di chuyển điểm neo, node C) Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn mịn D) Tất cả các đáp án đều đúng Phát biểu nào dưới đây là sai: A) Patch cho phép chấm sửa vùng ảnh được chọn bằng những Pixel lấy từ hình ảnh hoặc họa tiết nào đó B) Blur để làm mờ các rìa hoặc vùng sắc nét trong hình ảnh để làm giảm bớt chi tiết C) Sharpen tập trung vào rìa mờ n

Demo

Distance trong thiết lập hiệu ứng Drop Shadow của Layer Style có ý nghĩa: A) Kiểu viền của hiệu ứng B) Độ thắt căng của hiệu ứng C) Khoảng cách của hiệu ứng với vật thể D) Độ mờ đục của hiệu ứng Bảng chỉnh mầu Hue/Saturation có phím tắt là : A) CTRL+C B) CTRL+M C) CTRL+U D) Không có phím tắt Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel): A) 99 Pixel B) 100 Pixel C) 999 Pixel....

Demo

Bật tắt biểu tượng con mắt trên thanh Layer Palette để: A) Tạo thêm 1 Layer mới B) Khóa Layer C) Cho ẩn/hiện Layer D) Tạo nhóm các Layer Để copy 1 Layer, trường hợp nào sau đây là không đúng: A) Kéo 1 lớp cần copy rồi thả vào "create a new layer" trên biểu tượng thanh Layer Palette B) Đang chọn công cụ Move Tool giữ Alt và kéo Layer đến vị trí mới C) Đứng ở Layer cần copy và nhấn Ctrl + J D) Giữ Ctrl và kéo đến vị trí mới Để gộp nhiều Layer thành 1 Layer dùng lệnh gì sau đây là đúng: A) Layer\Merge Visible (Ctrl+Shift+E) B) Layer

Demo

Tùy chọn Tolerance có ý nghĩa A) Lấy giao của 2 vùng chọn B) Trơn các biên lờm chờm của vùng chọn C) Chọn 1 vùng màu liền nhau D) Giá trị bắt màu, giá trị càng lớn thì độ bắt màu càng cao. Công cụ Brush là công cụ: A) Dùng để sao chép hình ảnh B) Dùng để tẩy màn hình C) Là công cụ tô vẽ bằng màu foreground D) Là công cụ cắt hình ảnh Gradient Tool là công cụ: A) Dùng để tô màu sắc chuyển B) Xác định tọa độ, góc, độ dài của đối tượng....

Demo

Muốn tạo độ nhòe(mờ) biên trước khi vẽ vùng chọn ta điều chỉnh thông số nào dưới đây: A) Anti – Alias B) Contigous C) Feather D) Style Chọn câu trả lời đúng dưới đây để có được vùng chọn hình tròn: A) Sử dụng Elliptical Marquee Tool kết hợp giữ kèm Shift B) Sử dụng Elliptical Marquee Tool kết hợp giữ kèm Alt C) Sử dụng Elliptical Marquee Tool kết hợp giữ kèm Ctrl.....

Demo

Để bật/ tắt tools box ta chọn lệnh : A) A.Window \ tool box B) B.Window\ tools C) C.Window\ Navigator D) D. Cả A và B đều đúng Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó A) A.Dùng công cụ Hand (phím tắt H) B) B.Đè thanh Space bar trên bàn phím C) C.Đáp án A và B đều đúng D) D.Đáp án A và B đều sai.... Để quay lại 1 số bước trước đó đã thực hiện sử dụng: A) A.Ctrl + Z....

      2    3    4    5   ...  23    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm UML - Bài 07
Trắc Nghiệm UML - Bài 09
Trắc Nghiệm UML - Bài 04
Trắc Nghiệm UML - Bài 01
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 02
Trắc Nghiệm UML - Bài 03
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 02
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 05
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 01
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 01
Trắc Nghiệm UML - Bài 06
Trắc Nghiệm UML - Bài 13
Trắc Nghiệm UML - Bài 02
Trắc Nghiệm UML - Bài 14
Trắc Nghiệm UML - Bài 05
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 03
Trắc Nghiệm UML - Bài 10
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 03
Trắc Nghiệm UML - Bài 11
Trắc Nghiệm UML - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm UML - Bài 22
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 36
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 05
Trắc Nghiệm UML - Bài 08
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 15
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 22
Trắc Nghiệm UML - Bài 66
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 53
Trắc Nghiệm UML - Bài 18
Trắc Nghiệm Dreamweaver - Bài 06
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 47
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 12
Trắc Nghiệm UML - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 16
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 30
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 08
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 09
Trắc Nghiệm UML - Bài 13
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 10
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters