WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 62
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:53:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn ra câu phát biểu sai :
  A - 
Trong chuyển động tròn đều gia tốc tức thời có độ lớn không đổi theo thời gian.
  B - 
Trong chuyển động tròn đều gia tốc tức thời có phương luôn thay đổi theo thời gian.
  C - 
Trong chuyển động tròn đều độ lớn vận tốc dài không đổi còn vận tốc gốc thay đổi.
  D - 
Trong chuyển động tròn đều vận tốc gốc không đổi.
2-
Một chất điểm chuyển động tròn đều thực hiện một vòng mất 4s. Vận tốc gốc của chất điểm là :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Một chất điểm chuyển động tròn đều trong 1s thực hiện 3 vòng. Vận tốc gốc của chất điểm là :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính quĩ đạo R = 0.4m. Trong 1s chất điểm này thực hiện được 2 vòng lấy . Gia tốc hướng tâm của chất điểm là :
  A - 
16m/s2
  B - 
64m/s2
  C - 
24m/s2
  D - 
36m/s2
5-
Chuyển động tròn đều là chuyển động có:
  A - 
Quỹ đạo là một đường tròn, vectơ vận tốc không đổi
  B - 
Quỹ đạo là một đường tròn, vectơ vận tốc biến thiên một cách đều đặn
  C - 
Quỹ đạo là một đường tròn, gia tốc hướng tâm có độ lớn không đổi
  D - 
Quỹ đạo là một đường tròn, gia tốc hướng tâm biến thiên đều đặn
6-
Chuyển động tròn đều có gia tốc là vì:
  A - 
Vectơ vận tốc biến thiên cả hướng lẫn độ lớn
  B - 
Vectơ vận tốc không thay đổi
  C - 
Vectơ vận tốc có hướng thay đổi
  D - 
Tọa độ cong là hàm số bậc nhất theo thời gian
7-
Một bánh xe quay đều với vận tốc góc không đổi. Điểm O là tâm của bánh xe. Điểm X nằm ở vành bánh và Y ở trung điểm O và X. Phát biểu nào là đúng :
  A - 
X và Y chuyển động với cùng vận tốc tức thời
  B - 
Vận tốc góc của X bằng phân nửa của Y
  C - 
X và Y chuyển động với cùng vận tốc góc
  D - 
Vận tốc góc của X gấp đôi của Y
8-
Trong chuyển động tròn đều:
  A - 
Vận tốc không đổi nên gia tốc không đổi
  B - 
Không có gia tốc vì vận tốc không đổi
  C - 
Vẫn có gia tốc vì vận tốc có thay đổi
  D - 
Vẫn có gia tốc dù vận tốc không đổi
9-
Một bánh xe quay đều với vận tốc góc không đổi. Điểm O là tâm của bánh xe. Điểm X nằm ở vành bánh và Y ở trung điểm OX. Phát biểu nào là đúng :
  A - 
X và Y chuyển động với cùng vận tốc tức thời
  B - 
Vận tốc góc của X bằng phân nửa của Y
  C - 
X và Y chuyển động với cùng gia tốc
  D - 
Gia tốc của X gấp đôi của Y
10-
Một vệ tinh phải có chu kỳ quay là bao nhiêu để trở thành vệ tinh địa tĩnh của trái đất ?
  A - 
24 v/s
  B - 
1 ngày
  C - 
12 giờ
  D - 
Còn phụ thuộc cao độ của vệ tinh
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 180
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Đề Xuất
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 195
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 104
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 40
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 78
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 206
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 64
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 53
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 15
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 62
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 229
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 225
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 207
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 149
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters