WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 226
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:57:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?
  A - 
Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
  B - 
Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
  C - 
Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
  D - 
Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
2-
Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích?
  A - 
ΔU = A với A > 0
  B - 
ΔU = Q với Q > 0
  C - 
ΔU = A với A < 0
  D - 
ΔU = Q với Q <0
3-
Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình:
  A - 
ΔU = Q + A
  B - 
ΔU = A
  C - 
ΔU = 0
  D - 
ΔU = Q
4-
Trong biểu thức ΔU = A + Q nếu Q > 0 khi:
  A - 
Vật truyền nhiệt lượng cho các vật khác
  B - 
Vật nhận công từ các vật khác
  C - 
Vật thực hiện công lên các vật khác
  D - 
Vật nhận nhiệt lượng từ các vật khác
5-
Chọn câu đúng:
  A - 
Quá trình không thuận nghịch là quá trình có thể tự xảy ra theo chiều ngược lại.
  B - 
Quá trình không thuận nghịch là quá trình chỉ có thể tự xảy ra theo một chiều xác định.
  C - 
Quá trình không thuận nghịch có thể tự xảy ra theo hai chiều xác định.
  D - 
Tất cả đều sai.
6-
Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của định luật bảo toàn nào sau đây?
  A - 
Định luật bảo toàn cơ năng.
  B - 
Định luật bảo toàn động lượng.
  C - 
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
  D - 
Định luật II Niutơn
7-
Chọn câu sai:
  A - 
Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn
  B - 
Nhiệt tự truyền từ vật này sang vật khác bất kỳ
  C - 
Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học
  D - 
Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được
8-
Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học:
  A - 
Áp dụng cho quá trình đẳng áp
  B - 
Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt
  C - 
Áp dụng cho quá trình đẳng tích
  D - 
Áp dụng cho cả ba quá trình trên
9-
Theo nguyên lý I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của vật bằng:
  A - 
Tổng đại số công và nhiệt lượng mà vật nhận được
  B - 
Nhiệt lượng mà vật nhận được
  C - 
Tích của công và nhiệt lượng mà vật nhận được
  D - 
Công mà vật nhận được
10-
Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng:
  A - 
Duy trì nhiệt độ cho tác nhân
  B - 
Cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân
  C - 
Cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh
  D - 
Lấy nhiệt lượng của tác nhân
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 84
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 61
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 184
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 88
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 78
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 32
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 189
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 101
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 92
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 08
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 142
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters