Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Đại Học 2009 - Sinh Học - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:08:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
  A - 
Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
  B - 
Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.
  C - 
Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
  D - 
Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.
2-
Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là....
  A - 
đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.
  B - 
đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.
  C - 
đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm sắc thể.
  D - 
các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
3-
Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi....
  A - 
điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
  B - 
điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
  C - 
điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
  D - 
điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
4-
Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là.....
  A - 
châu chấu và sâu.
  B - 
rắn hổ mang và chim chích.
  C - 
rắn hổ mang.
  D - 
chim chích và ếch xanh.
5-
Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là....
  A - 
gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
  B - 
gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
  C - 
gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
  D - 
gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
6-
Ở người, gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là:
  A - 
42
  B - 
36
  C - 
39
  D - 
27
7-
Cho các nhân tố sau:
(1) Biến động di truyền.
(2) Đột biến.
(3) Giao phối không ngẫu nhiên.
(4) Giao phối ngẫu nhiên.
Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:
  A - 
(2), (4).
  B - 
(1), (4).
  C - 
(1), (3).
  D - 
(1), (2).
8-
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) có thể có ở loài này là A. 42. B. 21. C. 7. D. 14.
  A - 
42
  B - 
21
  C - 
7
  D - 
14
9-
Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể:
  A - 
là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.
  B - 
là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.
  C - 
là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.
  D - 
có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
10-
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?
  A - 
Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.
  B - 
Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.
  C - 
Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.
  D - 
Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2- Không Phân Ban - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 54
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 36
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 33
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 35
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 178
Đề Thi Đại Học 2011 - Sinh Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 14
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 115
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 122
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 126
Đề Thi Đại Học 2011 - Sinh Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 79
Đề Thi Đại Học 2008 - Sinh Học - Bài 01
Đề Thi Đại Học 2007 - Sinh Học - Bài 06
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 04
Di Truyền Học - Các Quy Luật Di Truyền - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 41
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Phân Ban - Phần 01
Đề Thi Đại Học 2010 - Sinh Học - Bài 04
Di Truyền Học - Các Quy Luật Di Truyền - Đề 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters