Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
240 bài trong 24 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Ứng động là hình thức phản ứng của cây đối với: A. Tác nhân kích thích không định hướng. B. Tác nhân kích thích định hướng. C. Ánh sáng và nước. D. Đất và các nhân tố hóa học trong đất. Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình C4 là: A. APG. B. APEP. C. AM. D. Ru 1,5 diP. Trong giai đoạn đường phân, glucose đã được phân giải thành: A. 2 axit pyruvic. B. 2 axit lactic. C. 1 axit lactic và 1 axit axetic. D. 2 axetyl CoA. Các loài lúa, khoai, sắn, đậu… thuộc nhóm thực vật: A. CAM.

Demo

Tế bào thực vật có tính hướng nước là do: A.Hình thành nhiều tế bào chất. B.Rễ cây hướng về miền đất chứa nhiều nước, tăng sự hấp thụ nước. C.Hoạt động kiểu amip tới nơi có chất khoáng. D.Tế bào sản sinh nhiều chất tế bào. Ở thú ăn thịt không có đặc điểm nào dưới đây? A. Thức ăn qua ruột non được tiêu hoá hoá học cơ học và được hấp thu. B. Ruột ngắn. C. Dạ dày đơn. D. Manh tràng phát triển. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic t

Demo

Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. B. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. C. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. Vì nhóm sắc tố phụ hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Đa số thực vật khó tiến hành quang hợp, tạo thành chất hữu cơ khi trời nóng, khô ở sa mạc do: A.Ánh sáng quá mạnh và vượt quá khả năng thu quang năng của các phân tử sắc tố. B.Khí khổng đóng, không cho khí C O2 đi vào và O2 thoát ra. C.Hiệu ứng quang hợp bị gia tăng ở vùng sa mạc. D.C O2 hình thành trong lá &

Demo

Trong điều kiện nào thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng A. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 tích luỹ nhiều và O2 cạn kiệt B. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 và O2 cao C. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 cạn kiệt và O2 tích luỹ nhiều D. cường độ ánh sáng thấp,tại lục lạp lượng CO2 cạn kiệt và O2 tích luỹ nhiều Vận tốc máu trong hệ mach phụ thuộc vào:(1).tổng diện tích thiết diện c&#

Demo

Chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp với ánh sáng nhưng không nhất thiết phải diễn ra trong tối vì: A. ban đêm khí khổng thường khép lại B. cây trong tối cung cấp ít CO2 C. bóng tối thường có nhiệt độ thấp cho quá trình này D. chu trình sử dụng sản phẩm của pha sáng để khử CO2 Huyết áp là: A. sự đàn hồi của mạch B. áp lực của máu tác dụng vào thành mạch C. áp lực của máu tác dụng vào lòng mạch D. tim co bóp đẩy máu vào mạch Nh&

Demo

Điều nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước A. Cung cấp năng lượng cho lá. B. Hạ nhiệt độ cho lá. C. Vận chuyển nước, ion khoáng. D. Cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng A. Hàm lượng nước. B. Ion khoáng C. Ánh sáng. D. Nhiệt độ. Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: A. Diệp lục và carotenoit. B. Diệp lục b và carotenoit. C. Diệp lục a và carotenoit. D. Diệp lục a và diệp lục b.

Demo

Moät phaân töû glucoâzô khi hoâ haáp hieáu khí giaûi phoùng: A. 40 ATP B. 30 ATP C. 32 ATP D. 38 ATP Chức năng nào sau đây không phải quang hợp: A. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng. B. Cung cấp thức ăn cho SV. C. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng. D. Điều hòa không khí. Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động? A. Hoa. B. Thân. C. Lá. D. Rễ. Hướng động là: A. Hình thức phản ứng của một bộ ph̑

Demo

Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ A. sự khử CO2. B. hô hấp sáng. C. phân giải đường. D. sự phân li nước. Sự lưu thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện nhờ A. sự di chuyển của chân. B. sự nhu động của ống tiêu hóa. C. sự co dãn của phần bụng. D. sự vận động của cánh. Nhóm động vật nào sau đây không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim: A. Cá xương, chim, thú. B. Lưỡng cư, bò sát, th&

Demo

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở điểm: A Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG (axit photpho glixeric) BCác phản ứng khử diễn ra trong pha tối C Các phản ứng sáng tương tự D Chất nhận CO2 đầu tiên đều là ribulozo 1, 5 diphotphát Ưu thế nổi bật của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí là: A Tạo nhiều sản phẩm trung gian B Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O cần cho quang hợp C Xảy ra trong điều kiện đủ O2 D Tích lũy năng lượng gấp 19 lần Y

Demo

Khi lao động nặng, những người ít tập thể dục thường thở gấp và chóng mệt hơn những người luyện tập thường xuyên là do A Vận tốc máu trong hệ mạch rất lớn B Lượng máu đi vào động mạch mỗi chu kì co tâm thất ít C Cơ nhão, lực trương co cơ yếu D Tốc độ dị hóa xảy ra rất nhanh Dạ cỏ của trâu bò: A Chỉ để chứa thức ăn B Chủ yếu hấp thu nước có trong thức ăn C Là nơi diễn ra sự tiêu hóa sinh học D Là nơi thực hiện tiêu hóa hóa học Ngườ

      2    3    4    5   ...  24    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 93
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 58
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 08
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 16
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 01
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 11
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 36
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 46
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 34
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 39
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 10
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 04
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 83
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 99
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 95
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters